Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Certyfikowane Warsztaty

Kompletny Audyt Procesów Magazynowych 2020

Standaryzacja, redukcja kosztów, wskaźniki efektywności w magazynie, planowanie pracy zorientowane na redukcję pomyłek i reklamacji

(warsztaty + konsultacje dla kierowników logistyki i magazynów)

Jeżeli:
 • Nieustannie borykasz się z problemami kosztów, braku miejsca i pomyłek w magazynie,
 • Chcesz wykorzystać w swoim magazynie najlepsze praktyki leanowskie, które możesz zastosować od zaraz bez podnoszenia żadnych kosztów,
 • Chcesz wiedzieć, jak „zmierzyć”, które obszary generują największe problemy dla Twojej logistyki i jak przeprowadzić komplety plan naprawczy,

To nie może Cię zabraknąć na profesjonalnych warsztatach prowadzonych przez eksperta naszej Redakcji, trenera i praktyka – Krzysztofa Betkera.

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie elementy standaryzacji warto „podpatrzeć” od liderów rynku, aby w prosty sposób zredukować pomyłki i zaoszczędzić na czasie pracy w magazynie,
 • Jak w sposób „szczupły” zaplanować ludzi i sprzęt do realizacji procesów, biorąc pod uwagę różne sposoby wykonywania pracy, częstotliwość wykonywania danej czynności i planowany do realizacji wolumen,
 • Jak wyznaczyć kilka kluczowych wskaźników, za pomocą których będziesz systematycznie redukował koszty logistyki magazynowej i w sposób ciągły podnosił wydajność magazynu,
 • Jak wykorzystać mapy procesów, mierzenie czasów oraz identyfikacje strat procesowych, aby móc sparametryzować to, co dzieje się w Twoim magazynie, 
 • W jaki sposób planować przestrzeń w magazynie, jakie strategie stosować w magazynie, by stawić czoła coraz większej ilości towarów,
 • Jakie działania pozwolą na sprawną i wysoką jakościowo organizację w obszarach rozładunku sprawdzania, lokowania, składowania, pobrań, dostawy do punktu użycia i załadunku.
PROGRAM WARSZTATÓW
Moduł 1

Standaryzacja pracy w magazynie jako podstawa eliminacji pomyłek i skrócenia czasu pracy

 • Które elementy funkcjonowania magazynu w szczególności standaryzować, aby uzyskać wymierne rezultaty dla uporządkowania pracy magazynu i w efekcie eliminacji pomyłek, które skutkują reklamacjami?
 • W jaki sposób przeprowadzić pilotażowe wdrożenie 5S? Przedstawiamy wdrożenie „krok po kroku” wraz ze sposobami demonstrowania benefitów, ponadto przykładowe wizualizacje oraz stan „przed i po”.
 • W jaki sposób sporządzić instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych pracowników w magazynie, aby były krótkie, czytelne, zawierały precyzyjnie określone standardy i nie pozostawiały pola do interpretacji? Jakie z 3 typów instrukcji stosować w określonych procesach, aby zapewnić wiedzę w organizacji, a jakie stosować do doskonalenia procesu?
 • Jak uczyć standaryzacji nowych pracowników i jak na podstawie instrukcji stanowiskowych przeprowadzić szkolenia, aby pracownicy uczyli się wyłącznie najlepszych praktyk?
ĆWICZENIE: Pomiar czasu dla 2 procesorów rozładunku. Użycie tabeli kombinacji czasowych do zdefiniowania zawartości pracy oraz potencjału na doskonalenie.
Moduł 2

Jak zaplanować przestrzeń w magazynie i funkcjonalnie składać towary, aby zmieścić ich jak najwięcej bez generowania nieporządku

 • Czy zastosować horyzontalną, czy wertykalną strategię? Jak rozplanować i modyfikować layout magazynu, żeby był on jak najbardziej funkcjonalny i ekonomiczny?
 • Jak dzięki analizie ABC zidentyfikować, które towary są szybko-, średnio- i wolnorotujące? W jaki sposób zaplanować ich odpowiednie rozmieszczenie w strefach magazynu?
 • Jak rozmieszczać strefy A, B oraz C w magazynie, biorąc pod uwagę z jednej strony skrócenie czasu kompletacji, a z drugiej zagęszczenie ludzi w regałach?
Moduł 3

Jak zapewnić „szczupłe” obłożenie magazynu sprzętem i ludźmi w celu minimalizacji kosztów przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości procesów

 • Jak dopasować ludzi/sprzęt w magazynie do wymaganej wysokości planowanych wolumenów i od czego powinna zależeć ich ilość?
 • Jaki założyć procent tolerancji (strat) w płynności procesów, a w jaki procent przy kalkulowaniu zapotrzebowania na personel?
 • Planowanie ilości ludzi, sprzętu, skanerów, zmian w magazynie - w jaki sposób na podstawie matrycy umiejętności zorganizować obłożenie pracowników na poszczególnych obszarach w ciągu dnia?
 • Jak delegować obowiązki pracownicze i wymieniać pracowników między różnymi obszarami funkcjonowania magazynu? Przykłady planowania wizualnego oraz narzędzi wymiany pracowników.

ĆWICZENIE: Ustalenie liczby pracowników na kolejny dzień z uwzględnieniem ich czasu pracy, przerw oraz zaplanowanego wolumenu

Moduł 4

Jak zoptymalizować proces składowania i dostaw

 • W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację oraz z jaką częstotliwością ją wykonywać?
 • Jakie strategie pobrań przyjąć z perspektywy danego typu magazynu? Jak powiązać pobranie z procesem dostawy do punktu użycia? W jaki sposób dostarczyć towar do puntu użycia? Jak zorganizować ekspozycje towaru w w/w punktach?
 • Jak zorganizować strefę załadunku, jeżeli nie ma dostawy do punktu użycia, a jest załadunek?

ĆWICZENIE: Dylemat komiwojażera oraz dylemat chińskiego listonosza

Moduł 5

Wskaźniki efektywności w magazynie, czyli jak wyznaczyć parametry jakości pracy w magazynie i na bieżąco je ulepszać

 • Jak demonstrować wskaźniki? Tablice horyzontalne i wertykalne oraz tryb PDCA w codziennej rzeczywistości magazynu.
 • Jakie wskaźniki można zastosować dla danych obszarów: IRA, PPOH, DSA, reklamacje, przestoje itd.?
 • Jak zbudować efektywną komunikację wokół wskaźników, aby faktycznie przyjęły się wśród pracowników? W których magazynach bardziej sprawdzi się podejście top down, a w których korzystniejsze będzie battom up?
 • Jak do codzienności pracowników magazynowych wprowadzić spotkania przedzmianowe? Ile powinny zajmować czasu i co powinny zawierać tzw. przekazanie zmiany oraz jak wizualizować efekty pracy na podstawie realizacji poszczególnych wskaźników?
ĆWICZENIE: Audyt Waszego środowiska magazynowego (na podstawie wiedzy klienta) z użyciem arkusza zawierającego: rozładunek, sprawdzanie, lokowanie, składowanie, pobrania, dostawę do punktu użycia (lub załadunek) dające pierwszą informację, w jakich obszarach mamy potencjał w organizacji.
Z warsztatów wyjdziesz z:
 • Wypracowaną listą narzędzi zarządzania procesami magazynowymi, które sprawdziły się w innych firmach
 • Przykładami gotowych planów optymalizacji procesów, obrazującymi wdrażanie powyższych narzędzi
 • Prestiżowym certyfikatem sygnowanym przez wydawcę czasopism „Nowoczesny Magazyn” oraz „Logistyka a jakość”
 • Konkretną listą błędów, jakich bezwzględnie należy unikać, aby skutecznie wdrożyć program optymalizacyjny, bo lepiej się jest uczyć na błędach cudzych niż własnych
Prelegent
Krzysztof Betker
Krzysztof Betker

Trener praktyk z 7-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menadżerskich i specjalistycznych, dla którego priorytetem jest budowanie konkurencyjności procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez klimat przywództwa, innowacyjności oraz eliminacji strachu . Wykonując swoją pracę, koncentruje się przede wszystkim na technikach i narzędziach „lean” oraz sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach. Swoje kompetencje zawodowe ukształtował rozpoczynając pracę na stanowisku specjalisty do badania i normowania czasu pracy (REFA) z czasem awansując do stanowiska kierownika zespołu. Odpowiadał przede wszystkim za: organizację i zarządzanie zespołem specjalistów, optymalizację produkcji i logistyki, planowanie i wdrażanie nowych procesów, wycenę kosztów poszczególnych etapów produkcyjnych oraz pracę transferową za granicą. Obecnie w firmie Electrolux na stanowisku Kierownik ds. Rozwoju Dostawców jako prowadzący projekty rozwoju obszarów produkcyjnych, jakościowych, logistycznych i magazynowych. W swoim dorobku szkoleniowym przeprowadził ponad 600 dni warsztatów i szkoleń. Rozwijając swoją wiedzę ukończył kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń w zakresie: REFA, MTM, Lean Manufacturing, kurs DMAIC 6Sigma, Material Handling Engineering, Auditor Wspomagający ISO 9001 & 14001 & 18001.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1299 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • poczęstunek.
PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2019 r.!
Tylko 999 zł netto (zamiast 1299 zł netto)!

Termin i miejsce

Poznań, 16.12.2019 r.
Warszawa, 17.12.2019 r.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy