Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>
Miejsce i termin:

Poznań, 24.06.2019

Prelegent
Michał Substyk

Licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych.

Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Aktualnie prezes zarządu spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, prowadzącej prace remontowe jako inwestor zastępczy. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla różnych grup zawodowych, między innymi dla zarządców nieruchomości, nadzoru budowlanego, inwestorów. Był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości.

Program szkolenia:
Część 1

Budowa kompleksowej strategii zarządzania obiektem magazynowym

 • Uaktualnienie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wynajmowanych pomieszczeń i powierzchni gruntowych
 • Prawidłowa ewidencja
 • Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji użytkowej obiektu
 • Ochrona przeciwpożarowa obiektu magazynowego – obowiązki, wymagania i zagrożenia
 • Organizacja i stały nadzór nad bieżącą konserwacją oraz pracami remontowymi i budowlanymi w magazynie
 • Kontrolowanie realizacji umów z usługodawcami takich usług jak: energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda, wywóz odpadów komunalnych
 • Wdrażanie sposobów zabezpieczeń i ochrony dla obiektu, nadzór nad firmą ochroniarską
Część 2

Nadzór nad kosztami, planami gospodarczymi rocznymi oraz procesem wynajmu obiektu magazynowego

 • Przygotowanie budżetu rocznego i wieloletniego w oparciu o analizę kosztów i potrzeb nieruchomości
 • Rozliczanie budżetu okresowe i roczne, w tym rozliczanie prac remontowych i budowlanych
 • Nadzór nad procesem wynajmu obiektu oraz prowadzenie windykacji
 • Przeprowadzenie kalkulacji stawek czynszowych na podstawie stawek konkurencji
 • Protokolarny odbiór wynajmowanych powierzchni magazynowych od najemców w momencie rozwiązania umów najmu
Część 3

Kompleksowa obsługa techniczna obiektu magazynowego

 • Rutynowe czynności w zakresie obsługi obiektu 
 • Zlecanie bieżących konserwacji, prac naprawczych oraz kontroli technicznych urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Zlecanie przeglądów technicznych (w tym budowlanego, p.poż, kominiarskiego, wentylacyjnego).
 • Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz dokumentacji technicznej magazynu
 • Utrzymanie w ruchu obiektu przez usuwanie i zabezpieczanie awarii technicznych
 • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom eksploatacji
Część 4

Planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych

 • Plany remontowe i inwestycyjne – źródła informacji o potrzebach
 • Wymagania formalne – plan miejscowy (WZ), warunki techniczne, zaopatrzenie w media
 • Finansowanie robót remontowych i inwestycyjnych
 • Wykonywanie prac w istniejących obiektach magazynowych – wymagania i zagrożenia

Osób odpowiedzialnych za kontrolę i utrzymanie obiektów magazynowych i przemysłowych

Właścicieli i kierowników obiektów handlowych

Szkolenie kierowane jest do:

Zarządców nieruchomości magazynowych

Właścicieli nieruchomości magazynowych

Podczas szkolenia:
 • Zbudujesz kompletną strategię zarządzania obiektem magazynowym, uwzględniając takie punkty jak: stan prawny, nadzory nad kontrahentami, kontrola realizacji umów z dostawcami,
 • Dowiesz się, jak prowadzić, przechowywać i zabezpieczać dokumentację użytkową obiektu magazynowego,
 • Dokonasz audytu dokumentacji technicznej nieruchomości, aby na bieżąco kontrolować stan techniczny obiektu magazynowego,
 • Będziesz potrafił przygotować roczne plany gospodarcze oraz rozliczenia planów finansowych z uwzględnieniem kosztów utrzymania obiektu magazynowego,
 • Dokonasz usystematyzowania zadań wydanych przez właściciela budynku, tak by nadzór nad obiektem przebiegał według planu,
 • Dowiesz się o zagrożeniach w eksploatacji obiektu magazynowego i o tym, jak im zapobiegać.
Jeżeli chcesz:
 • Dowiedzieć się, jak skutecznie budować relacje z najemcami, właścicielem nieruchomości i podwykonawcami w obiekcie magazynowym,
 • Podpatrzeć rozwiązania, które pozwolą stworzyć kompleksową strategię zarządzania najmem powierzchni magazynowej,
 • Prawidłowo opracować roczny plan rzeczowo-finansowy w oparciu o analizę kosztów i potrzeb nieruchomości,
 • Usystematyzować rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie, 

To weź udział w jedynym tak praktycznym spotkaniu na rynku!

PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH

Zarządzanie obiektami magazynowymi


Dokumentacja, przeglądy, procedury najmu

Sprawdź program
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1399 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • przerwy kawowe i lunch.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy