Uwaga! Sprzedaż szkolenia została zakończona.

Organizator:

Nowoczesny Magazyn         LOGISTYKA A JAKOŚĆ

 

 

Certyfikowane szkolenie online

NOWOCZESNA GOSPODARKA MAGAZYNOWA

Jakie usprawnienia wdrożyć, by zwiększyć efektywność, zoptymalizować pracę oraz zredukować koszty oraz zabezpieczyć magazyn na wypadek straty, wzorując się na najskuteczniejszych rozwiązaniach w branży?

Szkolenie poprowadzi: Jerzy Gębski - Dyrektor Logistyki i Rozwoju w Enterprise Logistics

Nowoczesne podejście do kwestii planowania oraz usprawniania procesów przeprowadzanych w magazynie, optymalizacja przestrzeni magazynowej i odpowiedzialność materialna pracowników.

Podczas szkolenie dowiesz się:
 • jak rozplanować strukturę organizacyjną gospodarki magazynowej, by zwiększyć efektywność, zoptymalizować pracę oraz zredukować koszty,
 • jak uniknąć jednego z najczęściej występujących problemów w magazynach, czyli pomyłek podczas kompletowania towarów i zamówień,
 • jakie narzędzia automatyzacji wprowadzić do swojego magazynu, żeby zwiększyć skuteczność pracy przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów finansowych,
 • jak zabezpieczyć magazyn przed stratami materialnymi,
 • jak regulować odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz wewnętrznych regulacji,
 • jak zarządzać stanem posiadania w magazynie dzięki skutecznie przeprowadzanej inwentaryzacji nie tylko rocznej, ale także stałej lub rotacyjnej.
Dlaczego to szkolenie jest wyjątkowe:
 • Wybraliśmy najbardziej problematyczne dla zarządzania magazynem zagadnienia i realne case study, które przekładają się na codzienną pracę każdej osoby odpowiedzialnej za gospodarkę magazynową.
 • Wiemy, jak ważne jest prowadzenie poprawnej dokumentacji, dlatego wyposażymy Cię w wiedzę, jakie dokumenty należy przygotować zależnie od sytuacji, np. inwentaryzacji rocznej czy dochodzenia praw przy naruszeniu przez pracownika odpowiedzialności materialnej.
 • Weźmiesz udział w warsztatach, które poprowadzi trener-praktyk, który nie tylko podzieli się swoją ekspercką wiedzą, ale także odpowie na indywidualne pytania podczas sesji Q&A.
Program szkolenia
MODUŁ 1

Wzorcowa struktura organizacyjna gospodarki magazynowej – jakie procedury należy zastosować, by skutecznie zarządzać magazynem?

 • Rola i miejsce gospodarki materiałowej w strukturze przedsiębiorstwa i jego logistyki
 • Relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami odpowiedzialnymi za gospodarkę materiałową
 • Zakresy zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych
 • Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej i materiałowej
MODUŁ 2

Metody rozmieszczania, kompletacji i składowania zapasów – jak gospodarować zapasami, by uniknąć pomyłek podczas kompletacji towarów i zwiększyć efektywność pracy?

 • Tradycyjne metody składowania vs. nowoczesne rozwiązania składowania zapasów – jak dobrać sposób składowania do typu oraz rozmiaru magazynu?
 • Najważniejsze zasady rozmieszczania zapasów w magazynach w zależności od typu materiałów – w jaki sposób efektywnie gospodarować przestrzenią magazynową?
 • Zasady znakowania ładunków w magazynach – co musisz wiedzieć, żeby uniknąć kar za niewłaściwe oznakowanie, a także jakich zasad przestrzegać, by ułatwić kompletowanie zamówień?
 • Metody i techniki eliminowania błędów podczas magazynowania – jak zminimalizować straty finansowe wynikające z pomyłek, np. podczas kompletowania towarów?
 • Skuteczne rozwiązania w przypadku konieczności wycofania zapasów magazynowych
MODUŁ 3

Narzędzia automatycznej identyfikacji towarów w gospodarce magazynowej – jak zwiększyć efektywność pracy na magazynie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

 • Kody kreskowe – jak je wygenerować oraz wykorzystać w praktyce gospodarowania magazynem?
 • Podział kodów kreskowych według zastosowania – jakie są standardy systemu GS1, które musisz znać?
 • Rodzaje etykiet identyfikujących jednostki ładunkowe w łańcuchach dostaw – jak zwiększyć efektywność przepływu towaru w magazynie dzięki skutecznemu etykietowaniu?
 • RFID - identyfikacja towarów za pomocą fal radiowych – jakie są możliwości wdrożenia systemu identyfikacji w praktyce?
MODUŁ 4

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie – jak zabezpieczyć magazyn przed stratami materialnymi i finansowymi?

 • Przepisy prawa regulujące kwestie odpowiedzialności pracowników za powierzone im mienie – co musisz wiedzieć, a także które z nich należy wprowadzić do zapisów w regulaminach wewnętrznych, by zabezpieczyć się na wypadek naruszenia mienia
 • Dokumenty normujące odpowiedzialność materialną pracownika – jak je poprawnie sporządzić, by uniknąć konfliktów oraz zabezpieczyć mienie magazynu, które z nich należy podpisać podczas sporządzania umowy o pracę, jakie są wymagane podczas dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia mienia?
 • Praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej – case study najlepszych praktyk, które warto już dziś wprowadzić w swoim magazynie
Moduł 5

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej – jak efektywnie zarządzać stanem posiadania w magazynie?

 • Rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej – praktyczne porady przeprowadzania ewidencji oraz wskazania, w jakich sytuacjach należy korzystać z dodatkowych, poza roczną, metod inwentaryzacji: inwentaryzacji ciągłej (stałej), inwentaryzacji częściowej (rotacyjnej) i inwentaryzacji okresowej
 • Dokumenty niezbędne podczas procedur inwentaryzacyjnych – omówienie dokumentów koniecznych do potwierdzenia przeprowadzonej inwentaryzacji, ewentualnego dochodzenia przyczyn braków magazynowych i zabezpieczające odpowiedzialność na wypadek kontroli
 • Skuteczne metody prowadzenia inwentaryzacji wraz z przykładami dobrych praktyk – w jaki sposób inwentaryzować mienie, by nie generować dodatkowej pracy oraz mieć pewność, że stan na papierze, jest tożsamy z tym na magazynie?
 • Błędy, których należy unikać podczas realizacji procesów inwentaryzacyjnych – jak prowadzić inwentaryzację by była efektywna i nie generowała dodatkowych kosztów?
Szkolenie poprowadzi:
Jerzy Gębski
Jerzy Gębski

Dyrektor Logistyki i Rozwoju w Enterprise Logistics

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy