Uwaga! Sprzedaż szkolenia zakończyła się!

Organizatorzy:

Logistyka a jakość Transport i Spedycja

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE LIVE ONLINE

Roszczenia i reklamacje w TSL

Jak zabezpieczyć interesy firmy w postępowaniach reklamacyjnych i procedurach likwidacji szkód przed ubezpieczycielami?

Jeżeli chcesz:
 • na nowo sformułować zapisy w umowach z kontrahentami, by zabezpieczyć interesy swojej firmy,
 • przeprowadzać skuteczne postępowanie reklamacyjne z tytułu uszkodzenia i kradzieży towarów, opóźnienia w dostawie, nieprawidłowego załadunku lub rozładunku,
 • poznać prawne możliwości uniknięcia płacenia kosztownych odszkodowań w przypadku opóźnień w dostawie towarów z Twojej winy,
 • uniknąć najczęstszych błędów w procesie reklamacyjnym i procedurach likwidacji szkód przed ubezpieczycielami.

To weź udział w praktycznym szkoleniu online prowadzonym na żywo i zyskaj kompleksową wiedzę, jak przeprowadzać procedurę reklamacyjną oraz procedurę likwidacji szkód przed ubezpieczycielem, tak by zabezpieczyć interes swojej firmy.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • przeanalizujesz wraz z prelegentem proces zawierania umów w transporcie oraz wzorcową umowę przewozu oraz spedycji, dzięki czemu poznasz klauzule zabezpieczające interes Twojej firmy,
 • dowiesz się, jak przeprowadzić procedurę likwidacji szkód w transporcie, by uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela,
 • poznasz sposoby radzenia sobie z najczęstszymi problemami powodującymi obciążanie stron umowy karami pieniężnymi, dzięki czemu będziesz mógł ich uniknąć,
 • uporządkujesz wiedzę na temat najnowszych regulacji prawnych, które pozwalają skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić procedurę reklamacyjną,
 • skonsultujesz swoje trudne przypadki z ekspertem – radcą prawnym pracującym na co dzień z branżą TSL.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

pracowników działów transportu i logistyki,

 

 

przewoźników,

 

spedytorów,

 

 

nadawców przesyłek (producentów, dostawców i sprzedawców).

 
Program szkolenia
Moduł 1

Umowy przewozu oraz spedycji – zabezpieczenie interesów nadawcy, odbiorcy i przewoźnika

 • Problematyka regulacji umowy transportowej w oparciu o Kodeks Cywilny i Ustawę o Prawie Przewozowym:
  • Jakie obowiązki nakłada prawo na nadawcę, odbiorcę oraz przewoźnika?
  • Czym różni się umowa spedycji od umowy przewozu?
  • Jakie najczęściej błędy popełniają obie strony w kontrakcie?
 • Zapisy w umowach zabezpieczające Twój interes jako nadawcy i zleceniodawcy.
 • Odstąpienie od umowy – jakie prawa ma przewoźnik a jakie nadawca?
 • CASE STUDY

Praktyczna analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach.

Moduł 2

Szkoda w przewozie - procedura reklamacyjna krok po kroku

 • Najważniejsze regulacje prawne w procesie reklamacji szkód:
  • zasady rozpatrywania reklamacji w transporcie drogowym,
  • zasady dochodzenia roszczeń sądowych w transporcie towarów.
 • Transport międzynarodowy a krajowy - omówienie procedury reklamacyjnej wraz ze wskazaniem różnic w postępowaniu i dochodzeniu roszczeń.
 • Dokumentacja w procesie reklamacyjnym – jak sporządzić niezbędną dokumentację wraz z materiałami dowodowymi, by skutecznie przeprowadzić proces reklamacji i uzyskać oczekiwane rezultaty:
  • analiza poprawnie przygotowanego protokołu szkód,
  • analiza dokumentacji szkody na miejscu zdarzenia,
 • Techniczne aspekty reklamacji - jakie prawa i obowiązki ciążą na przewoźniku a jakie na nadawcy w przypadku:
  • uszkodzenia towarów,
  • nieprawidłowe załadowanie towaru,
  • opóźnienia w dostawie towarów,
 • Najczęstsze błędy nadawców i przewoźników w procesie reklamacyjnym – jak uniknąć typowych błędów.
 • Omówienie możliwości prawnych uzasadniania reklamacji i zwolnień od odszkodowania w zakresie opóźnień w dostawie towarów.
Moduł 3

Analiza procedury likwidacji szkody w transporcie przed ubezpieczycielem

 • Rola ubezpieczyciela w transporcie:
  • analiza zakresów odpowiedzialności ubezpieczyciela w transporcie,
  • typowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • Problematyczne warunki w polisach ubezpieczeniowych:
  • klauzule dotyczące parkowania pojazdu poza parkingami strzeżonymi,
  • klauzule dotyczące sposobu wykonywania przewozu.
 • Procedura likwidacji szkody w transporcie krok po kroku.
 • Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela:
  • z jakich przyczyn najczęściej ubezpieczyciele odmawiają odszkodowań?
  • jak postępować w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?
Prelegent
Svitlana Strachowicz
Svitlana Strachowicz

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym od ponad 6 lat świadczy usługi prawne dla branży TSL. Obsługiwała różne podmioty, począwszy od spółek komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego, poprzez firmy handlowe i produkcyjne, firmy z branży IT i e-commerce, a kończąc na fundacjach i stowarzyszeniach. Jej specjalizacją jest prawo w transporcie. Prowadzi sprawy międzynarodowe, a także obsługuje podmioty zagraniczne, w tym z rynków Wschodnich.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 699 zł netto i zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy