Uwaga! Sprzedaż szkolenia została zakończona!

Partnerzy:

forum stomatoligii praktycznej

 

SZKOLENIE ONLINE LIVE

Kontraktowanie świadczeń NFZ w zakresie leczenia stomatologicznego

Autorskie szkolenie online LIVE poprowadzi radca prawny Gabriela Jędrys

 

Tylko podczas szkolenia otrzymasz:
 • sprawdzone rozwiązania na zwiększenie szansy uzyskania kontraktu z NFZ,
 • rzetelne informacje o przebiegu postępowania konkursowego,
 • aktualne przepisy prawne wraz z jasną interpretacją jaki mają realny wpływ na przebieg postępowania konkursowego,
 • praktyczne wskazówki eksperta, które pomogą uniknąć błędów formalnych.
Podczas szkolenia radca prawny Gabriela Jędrys omówi na konkretnych przykładach najtrudniejsze przypadki i odpowie na pytania:
 • Jak zwiększyć szansę na uzyskanie kontraktu z NFZ?
 • Jak poradzić sobie w przypadku m. in. postępowań odwoławczych?
 • Jak wygląda krok po kroku proces postępowania konkursowego?
 • Jak należy interpretować przepisy, które mają wpływ na uzyskanie kontraktu?
 • Jak powinna zostać zbudowana oferta konkursowa?
 • Jak odpowiedzi zawarte w formularzach wpływają na dalsze  losy oferty?
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów oraz dowiesz się co jest przyczyną m. in. ujemnych punktów?
Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Kompleksowość - zdobędziesz umiejętności niezbędne do przygotowania prawidłowej oferty oraz przejścia całego procesu postępowania konkursowego krok po kroku,
 • Wskazówki od eksperta - uzyskasz komentarze oraz porady od doświadczonego radcy prawnego,
 • Tylko u nas - możesz zadać pytania wykładowcy,
 • 100% praktycznej wiedzy - poświęcasz czas wyłącznie na rzeczy faktycznie, przydatne w praktyce,
 • Wydarzenie online - do udziału potrzebujesz jedynie komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
Program szkolenia
Moduł 1

Pierwszy krok do złożenia oferty - o czym należy pamiętać

 • Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ.
 • Jakie są szanse nowego oferenta, który w przeszłości nie był świadczeniodawcą NFZ w rodzaju/zakresie leczenia stomatologicznego.
 • Przygotowanie ofert:
  • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
  • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca i wiedza oferenta o warunkach kontraktowania.
Moduł 2

Aspekty formalne

 • Zasady kontraktowania:
  • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
  • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
  • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert,
 • Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.
 • Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.
 • Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych doświadczeń:
  • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
  • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
  • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
  • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
  • omówienie kryterium certyfikatu
  • kiedy wykazywać podwykonawcę
  • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
  • omówienie odrębnej aplikacji do rejestracji świadczeniobiorców,
  • harmonogram czasu pracy,
  • współpraca z AOTMiT,
  • kryterium ciągłości,
  • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.
Moduł 3

Negatywna weryfikacja oferty - co dalej

 • Ujemne punkty w ofercie:
  • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
  • negatywne skutki przeprowadzanych przez NFZ kontroli i weryfikacji.
 • Przesłanki odrzucenia oferty
 • Nowa przesłanka - omówienie systemu IOWISZ po zmianach prawa od grudnia 2020 r. i jego znaczenia w procedurze kontraktowania.
Moduł 4

Postępowanie konkursowe krok po kroku

 • Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ
  • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników,
  • składanie oświadczeń, itp.,
  • część jawna i niejawna postępowania,
  • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
  • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
  • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
  • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.
 • Postępowanie odwoławcze
  • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
  • podstawa i treść protestu i odwołania,
  • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
  • sąd administracyjny – procedura,
  • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
  • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym, doświadczenie wykładowcy w tym zakresie.
Moduł 5

Pytania do eksperta

Prelegent
Gabriela Jędrys

RADCA PRAWNY

Doświadczony trener i praktyk, który od lat bierze udział ze swoimi klientami w procedurze kontraktowania i prowadzi obsługuję prawną podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy