Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Forum Stomatologii Praktycznej

 

UNIKALNA OKAZJA!

Po raz pierwszy samodzielnie zaplanujesz i przeprowadzisz zabieg odbudowy protetycznej na implantach pod okiem eksperta dra Piotra Okońskiego!

Odbudowa protetyczna na implantach - od planowania leczenia do wykonania gotowych uzupełnień protetycznych

Jak osiągnąć długotrwałe oraz przewidywalne efekty funkcjonalne i estetyczne Techniki i autorskie algorytmy postępowania dra Piotra Okońskiego

Intensywne praktyczne warsztaty w grupie maks. 14 osób oraz indywidualne konsultacje

Tylko u NAS!
 • Poznasz i wdrożysz „od zaraz” autorskie algorytmy postępowania w leczeniu implantoprotetycznym dra Piotra Okońskiego,
 • Samodzielnie zaplanujesz i przeprowadzisz pod okiem eksperta zabieg odbudowy protetycznej na implantach na modelach fantomowych,
 • Zyskasz praktyczną umiejętność poruszania się w różnych systemach implantoprotetycznych, dzięki czemu dobierzesz najlepsze techniki protetyczne do indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta,
 • Poszerzysz swoją ofertę oraz wyróżnisz się na tle konkurencji nowoczesnymi i skutecznymi metodami pracy.
Program warsztatów
Moduł I

Wprowadzenie

 • Proces osteointegracji największe odkrycie współczesnej stomatologii
 • Procedury obciążania wszczepów śródkostnych. Obciążenie natychmiastowe, wczesne i odroczone. Podejmowanie decyzji klinicznych z uwzględnieniem warunków pola protetycznego i oczekiwań pacjenta
 • Typy połączeń stosowanych w implantoprotetyce. Połączenie zewnętrzne i wewnętrzne - jak dokonać właściwego wyboru adekwatnie do sytuacji klinicznej
 • Typy transferów wyciskowych w różnych systemach implantoprotetycznych i ich zastosowanie
 • Uzupełnienia tymczasowe i ich rola w kształtowaniu tkanek miękkich
 • Korona hybrydowa, korony zblokowane, most, most hybrydowy, protezy typu overdenture - rożne rozwiązania protetyczne wsparte o wszczepy śródkostne. Strategia wyboru konstrukcji protetycznej w konkretnej sytuacji klinicznej na podstawie własnych przypadków. Postępowanie krok po kroku
Moduł II

Część praktyczna

 • Planowanie leczenia protetycznego z zastosowaniem wszczepów śródkostnych przy użyciu tomografii stożkowej CBCT – złoty standard implantoprotetyki. Przewodnik umiejętnego wykorzystania badania CBCT w praktyce klinicznej
 • Dobór i przygotowanie łyżek wyciskowych do techniki wycisku łyżką zamkniętą i otwartą
 • Dobór transferów wyciskowych do łyżki otwartej i łyżki zamkniętej
 • Prawidłowy montaż transferów wyciskowych na implantach i kontrola radiologiczna osadzonych transferów
 • Dobór masy wyciskowej i jej aplikacja na transferach wyciskowych oraz na  łyżce wyciskowej
 • Wykonanie wycisków techniką łyżki zamkniętej i otwartej – omówienie różnic i ewentualnych trudności pojawiających się w praktyce klinicznej
 • Montaż implantów laboratoryjnych w wycisku przy użyciu klucza dynamometrycznego – cenna umiejętność w codziennej praktyce
 • Kontrola prawidłowości osadzenia implantów laboratoryjnych - czy mogę już wysłać mój wycisk do laboratorium?
 • Rejestracja zwarcia nawykowego i przeniesienie modeli do artykulatora przy zastosowaniu łuku twarzowego - podstawa indywidualnego osadzenia modeli roboczych
 • Wykorzystanie płaszczyzny Campera jako  płaszczyzny referencyjnej do wykonania uzupełnień protetycznych wspartych o wszczepy
 • Montaż implantów laboratoryjnych i wykonanie modeli roboczych
 • Oddanie gotowych uzupełnień protetycznych przykręcanych i cementowanych
 • Kontrola okluzji statycznej i dynamicznej
Moduł III

Ćwiczenia dla uczestników kursu

 • Samodzielne planowanie leczenia implantologicznego przy zastosowaniu programu do tomografii komputerowej o wiązce stożkowej – CBCT
 • Dobór transferów wyciskowych do różnych sytuacji klinicznych w różnych systemach implantoprotetycznych
 • Samodzielne wykonanie wycisków silikonowych przy użyciu transferów do łyżki zamkniętej lub otwartej
 • Montaż implantów laboratoryjnych
 • Kontrola prawidłowości wykonania wycisków i osadzenia implantów laboratoryjnych
Autor warsztatów
Dr n. med. Piotr Okoński
Dr n. med. Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej.

Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor ponad wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

Podczas warsztatów z drem Piotrem Okońskim:
 • Otrzymasz od eksperta konkretne algorytmy postępowania na wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego zależnie od sytuacji klinicznej pacjenta,
 • Zaplanujesz leczenie pacjenta z wykorzystaniem tomografii komputerowej w celu uzyskania pożądanych efektów estetycznych i funkcjonalnych,
 • Zyskasz praktyczną umiejętność doboru odpowiedniego systemu implantoprotetycznego zależnie od warunków klinicznych – dowiesz się m.in. czym się kierować w wyborze systemu, jaki wybrać transfer, jaki wycisk w danym transferze,
 • Samodzielnie wykonasz m.in. wyciski na implantach, montaż implantów laboratoryjnych oraz przeniesienie modeli roboczych do artykulatora,
 • Otrzymasz przejrzyste wytyczne jak radzić sobie w przypadku powikłań i niepowodzeń w leczeniu protetycznym w zastosowaniem implantów,
 • Poznasz szereg sposobów na ominięcie pułapek kryjących się m.in. w łączeniu implantów z zębami własnymi,
 • Usłyszysz jak dobrać uzupełnienia i materiały protetyczne do sytuacji klinicznej pacjenta,
 • Poznasz narzędzia do komunikacji z laboratorium, a tym samym ustrzeżesz się przed kosztownymi pomyłkami i poprawkami,
 • Skonsultujesz z ekspertem swoje trudne przypadki kliniczne.
COVID-19: Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem

Szanowni Państwo,

chcemy, byście wiedzieli, że Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Podczas spotkania:

 • Na terenie obiektu w częściach wspólnych znajdują się standy z żelem antybakteryjnym. Prosimy o dezynfekcję rąk przed każdorazowym wejściem do obiektu.
 • Duża przestrzeń wewnątrz sali pozwala na zachowanie zalecanej odległości, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w obiekcie. Odległość między uczestnikami powinna być zgodna z podstawowymi zaleceniami GIS- u - aktualnie 1,5m. Prosimy Państwa o zachowanie tego dystansu szczególnie w trakcie trwania rejestracji uczestników oraz podczas wchodzenia/wychodzenia z sali wykładowej.
 • Rejestracja uczestników odbywa się bezdotykowo – organizator po sprawdzeniu tożsamości zaznacza osobiście Państwa obecność na liście uczestników.
 • Przerwa kawowa serwowana będzie każdemu uczestnikowi indywidualnie (nie będzie możliwa samoobsługa), lunch podawany będzie Państwu w lunchboxach umożliwiających spożycie posiłku w dowolnym, odosobnionym miejscu w Sali lub foyer.
 • Organizatorzy zostali odpowiednio przeszkoleni z procedur, zasad higieny i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
 • Organizatorzy są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie pracowników do ich miejsc pracy.
 • W trosce o zdrowie wszystkich uczestników spotkania organizatorzy zobligowani są do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej.
 • Organizator zapewnia notesy oraz długopisy. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z dostępnych materiałów, uprzejmie prosimy o przyniesienie materiałów piśmienniczych ze sobą.
 • Każdy z uczestników będzie miał mierzoną temperaturę przed stanowiskiem rejestracji.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia KARTY INFORMACYJNEJ, którą otrzyma od organizatora. Karta powstała na potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas trwającej epidemii.
 • Prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa oraz ust.
Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

2999 zł netto

2599 zł netto

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 16 maja 2021 r. koszt uczestnictwa niższy aż o 400 zł netto!

Warszawa

07.06.2021

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy