Uwaga! Sprzedaż zakończona! Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą >>

Certyfikowany Ogólnopolski Kurs

Błędy, niepowodzenia i leczenie naprawcze w protetyce

Prezentacja przypadków klinicznych - czyli najlepiej uczyć się na „cudzych błędach”

Techniki i metody dra Piotra Okońskiego i dra Marcina Aluchny

Intensywny kurs oraz indywidualne konsultacje

Sprawdź program
Jeżeli chcesz:
 • Prześledzić tok rozumowania ekspertów, który pozwala dobrać najlepsze metody postępowania w sytuacjach błędów, niepowodzeń protetycznych, powikłań czy trudnych przypadków klinicznych
 • Otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące leczenia naprawczego w protetyce
 • Zwiększyć znacząco swoją wiedzę i obroty, proponując pacjentom leczenie naprawcze i rozwiązując trudne przypadki
 • Wdrożyć „od zaraz” autorskie i nowoczesne metody pracy w leczeniu zaburzeń okluzji, rekonstrukcji łuku zębowego i wykonywania licówek z sukcesem wykorzystywane przez dra Piotra Okońskiego
 • Poznać tajniki pracy dra Marcina Aluchny stosowane w stomatologii zachowawczej

To nie możesz przegapić jedynego tak praktycznego i w pełni kompleksowego kursu!

Podczas kursu u dra Piotra Okońskiego i dra Marcina Aluchny:
 • Podpatrzysz triki i autorskie metody pracy dra Piotra Okońskiego i dra Marcina Aluchny stosowane w różnych przypadkach na wszystkich etapach leczenia protetycznego
 • Zobaczysz jak zaplanować leczenie, by uniknąć błędów zależnie od stopnia zaawansowania powikłań, by uzyskać zamierzone i długotrwałe efekty
 • Otrzymasz jasne i przejrzyste wytyczne – jak radzić sobie w sytuacjach niestandardowych, w przypadku trudności klinicznych, niepowodzeń, powikłań
 • Poznasz narzędzia do komunikacji z pacjentem, z laboratorium, z technikiem dentystycznym, dzięki którym unikniesz kosztownych pomyłek
 • Dowiesz się, jak zaplanować leczenie i dobór technik do „trudnego” pacjenta m.in. z zaburzoną płaszczyzną okluzji i wysokością zwarcia, by zapewnić mu estetyczne i trwałe rozwiązania.
 • Nauczysz się na „cudzych błędach”, jak unikać niepotrzebnego ryzyka w leczeniu implantoprotetycznym
 • Poznasz możliwości stosowania technik cyfrowych w leczeniu protetycznym pozwalające na eliminację błędów w wykonywaniu tradycyjnych wycisków
 • Usłyszysz, jak dobrać materiały do konkretnej sytuacji klinicznej
 • Skonsultujesz z ekspertami wybrane przypadki kliniczne, z którymi możesz spotkać się w swoim gabinecie
Tylko u nas!

Oferujemy Ci szkolenie, będące samą niezbędną esencją – w ciągu 1 dnia poznasz profesjonalne, praktyczne, gotowe do zastosowania rozwiązania trudnych przypadków protetycznych, które z powodzeniem wykorzystasz od razu w swoim gabinecie!

Program kursu:
Blok I

Pomoc doraźna i postępowanie planowe jako wsparcie zachowawcze dla leczenia protetycznego

Prowadzący: Dr n. med. Marcin Aluchna
 • Wkłady koronowo-korzeniowe: standardowe czy indywidualne.Zasady stosowania i techniki usuwania.
 • Korekty i stabilizacja zwarcia przy wykorzystaniu materiałów kompozytowych.
 • Rekonstrukcje zachowawcze, czyli ucieczka w czasie - odraczanie leczenia protetycznego z wykorzystaniem zasad bezpieczeństwa i unikaniem jatrogenii.
 • Korekty zachowawcze , czy tylko MockUp?
 • Zachowawcze pogotowie: naprawa ceramiki.
Blok II

,,Moim zdaniem”, czyli niepowodzenia w leczeniu okiem praktyków

Prowadzący: Dr n. med. Piotr Okoński , Dr n. med. Marcin Aluchna

Podczas tego wspólnego wykładu będzie możliwość zadawania pytań na żywo prowadzącym poprzez platformę SMS i tym samym wpływania na tematykę i przebieg prezentacji.

 • Zachowawcze przygotowanie do leczenia protetycznego: zasady współpracy i odpowiedzialności
 • Błędy w przygotowaniu okluzji pacjenta przed leczeniem protetycznym
 • Przebudowa zwarcia z zastosowaniem materiałów kompozytowych
 • Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w planowaniu i realizacji leczenia protetycznego
 • Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w komunikacji z laboratorium, czyli jak uniknąć kosztownych pomyłek
 • Wybór płaszczyzny referencyjnej przed odbudową protetyczną i jej znaczenie w codziennej praktyce
 • Wykonanie wycisku cyfrowego – koniec przykrych „dyskusji” lekarza z technikiem dentystycznym na temat błędów w wyciskach
 • Prawidłowe maskowanie przebarwień na licówkach kompozytowych
 • Błędy w doborze odpowiedniego wkładu standardowego przy odbudowie zębów po leczeniu endodontycznym
 • Naprawa uszkodzonych mostów kompozytowych
Blok III

Niepowodzenia w leczeniu protetycznym: od protez ruchomych przez uzupełnienia stałe po konstrukcje na implantach

Prowadzący: Dr n. med. Piotr Okoński
 • Możliwości zastosowania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych w celu poprawy funkcjonalności protez całkowitych – czyli jak unikać starych błędów
 • Poprawa stabilności i retencji protez ruchomych przy zastosowaniu elementów retencyjnych osadzonych w resztkowym uzębieniu – czyli - najczęstsze błędy w wykonawstwie zaczepów precyzyjnych
 • Etapy leczenia w przebudowie zwarcia czyli czy można uniknąć niepowodzeń wynikających z braku dyscypliny pacjenta?
 • Stałe uzupełnienia ceramiczne – błędy w komunikacji z pacjentem i z laboratorium - zastosowanie technik analogowych i cyfrowych
 • Uzupełnienia wsparte o wszczepy - stałe czy ruchome? Podejmowanie decyzji klinicznych zgodnie z warunkami podłoża protetycznego oraz w zgodzie z oczekiwaniami i możliwościami pacjenta – czyli jak unikać niepowodzeń w planowaniu leczenia?
 • Niepowodzenia w leczeniu implantoprotetycznym w strefie estetycznej - czyli sukces to nie tylko wgojony implant. Kompromisy estetyczne
Autorzy kursu:
Dr n. med. Piotr Okoński

Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

Dr n. med. Marcin Aluchna

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej, specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej (egzamin zdany z wyróżnieniem). W latach 2001-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy.

W latach 2012-2014 Starszy wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki. Od 2015 r. Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM. Od 2014 r. Redaktor Prowadzący czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej”, a następnie „STOMATOLOGIA Practise&Cases”. Autor i współautor ponad 90 publikacji oraz podręcznika „Zabiegi Stomatologii Zachowawczej; metody i techniki”. Prowadzi wykłady z zakresu profilaktyki, stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień.

 
'
Dlaczego nasze warsztaty są wyjątkowe?
 • Tylko u nas! Prezentujemy unikalne rozwiązania sprawdzone w praktyce dra Piotra Okońskiego i dra Marcina Aluchny
 • 100% praktycznych porad – podczas kursu skupimy się wyłącznie na rozwiązaniach, które można z powodzeniem stosować w gabinecie. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku"
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów – nasi eksperci wspierają uczestników udzielając wskazówek i odpowiedzi na bieżące pytania
 • Możliwość skonsultowania problemów w ciągu 2 tygodni po zakończeniu Kursu
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników – współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1599 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy