Sprzedaż biletów zakończyła się. Sprawdź aktualną ofertę szkoleń >>

Certyfikowane Ogólnopolskie Warsztaty

Okluzja w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej

Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora podstawą dobrej współpracy w leczeniu protetycznym.

Techniki i metody dra Piotra Okońskiego

 

Sprawdź program
Jeżeli chcesz:
 •  Wdrożyć "od zaraz" autorskie i nowoczesne metody pracy leczenia zaburzeń okluzji z sukcesem wykorzystywane przez dra Piotra Okońskiego
 •  Prześledzić tok rozumowania eksperta podczas planowania leczenia oraz doboru metod postępowania w sytuacjach trudnych przypadków klinicznych
 •  Przećwiczyć pod okiem eksperta użycie łuku twarzowego i artykulatora
 •  Poznać narzędzia do komunikacji z laboratorium, dzięki którym unikniesz kosztownych pomyłek
 •  Zwiększyć znacząco swoje obroty, oferując nowe zabiegi stomatologiczne

 

To weź udział w jedynych tak praktycznych i intensywnych warsztatach!

Podczas warsztatów:
 •  Uczestnicy pod okiem prowadzącego wykonają praktyczne ćwiczenia na modelach i na sobie nawzajem z użyciem łuku twarzowego i artykulatora
 •  Chętni wykonają pomiar własnego stawu skroniowo-żuchwowego dzięki możliwości przywiezienia własnych modeli z gipsu twardego
Podczas warsztatów u dra Piotra Okońskiego:
 •  Podpatrzysz triki i autorskie metody pracy stosowane indywidualnie u pacjenta zależnie od jego sytuacji klinicznej
 •  Dowiesz się jak zaplanować leczenie i dobór technik do pacjenta z zaburzoną płaszczyzną okluzji i wysokością zwarcia dzięki analizie przypadków klinicznych z przebudową zwarcia
 •  Samodzielnie przećwiczysz pod okiem eksperta użycie łuku twarzowego i artykulatora
 •  Wprawisz się w pomiarze i nastawieniu indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych
 •  Wykonasz pomiar (dla chętnych) własnego stawu skroniowo-żuchwowego dzięki możliwości przywiezienia własnego modelu z gipsu twardego
 •  Otrzymasz jasne i przejrzyste wytyczne dot. "trudnego pacjenta" – m.in. jak radzić sobie w przypadku braku stref podparcia, patologicznego starcia zębów bez zaburzeń czynnościowych
 •  Poznasz narzędzia do komunikacji z pacjentem i z laboratorium, dzięki którym unikniesz kosztownych pomyłek
 •  Rozwiejesz wszelkie wątpliwości dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem!
Program warsztatów:
10:00-10:10

Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki warsztatów

10:10-12:00

Część teoretyczna

 • Okluzja statyczna i dynamiczna – aktualny stan wiedzy na ten temat
 • Relacja centralna i jej znaczenie w rekonstrukcji zwarcia
 • Do czego potrzebny jest łuk twarzowy?
 • Zasady prawidłowego montażu łuku twarzowego na głowie pacjenta względem płaszczyzny Campera
 • Komunikacja z laboratorium z użyciem łuku twarzowego
 • Jak unikać nieporozumień na linii gabinet – laboratorium?
 • Programowanie kątów prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratu protruzyjnego
 • Analiza przypadków klinicznych związanych z przebudową zwarcia
12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

Część teoretyczna

 • Możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych
 • Metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych
 • Zastosowanie płytek do rejestracji zwarcia w celu wykreślenia łuku gotyckiego w bezzębiu
14:00-15:00

Przerwa obiadowa

15:00-17:00

Zajęcia warsztatowe – ćwiczenia praktyczne z użyciem łuku twarzowego i artykulatora

 • Przygotowanie widelca okluzyjnego z użyciem masy do rejestratów zwarciowych
 • Montaż łuku twarzowego na głowie pacjenta
 • Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie nastawialnego – informacje niezbędne dla technika
 • Technika montażu modeli pacjenta w artykulatorze indywidualnie nastawialnym
 • Pomiar i nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych
Prowadzący:
Dr n. med. Piotr Okoński
Dr n. med. Piotr Okoński

Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii Medycznej. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze stomatologii ogólnej.

Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Autor ponad wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. W latach 1998 – 1999 w ramach programu Tempus, uczestniczył w kursach implantologicznych w Szwecji i Belgii, dotyczących zastosowania śródkostnych wszczepów stomatologicznych w leczeniu protetycznym. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2006 roku otrzymał nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Również w 2006 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie Protetyki Stomatologicznej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3499 zł netto i obejmuje:

  Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych i cenionych specjalistów,
  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,
  Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej,
  Przerwy kawowe i lunch.
 • Sprzedaż wejściówek zakończyła się Sprawdź aktualną ofertę szkoleń lub Skontaktuj się z nami .
   

  Potrzebujesz informacji?
  Skontaktuj się z nami!

  Formularz kontaktowy