Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Forum Placówek Niepublicznych
 

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY

Zabezpieczenie interesów placówki niepublicznej w wydatkowaniu, rozliczaniu i dokumentowaniu dotacji w 2020 roku

Kompleksowa odprawa dla dyrektorów oraz właścicieli przedszkoli, szkół i niepublicznych placówek oświatowych

Jeżeli:
 • regularnie pozyskujesz i wydatkujesz dotację przedszkolną i szkolną,
 • musisz wiedzieć, jak wydatkować i dokumentować dotacje, gdy przyjmujesz do swojej placówki dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • chcesz wiedzieć, jak skutecznie prowadzić postępowanie o zwrot dotacji,

To weź udział w praktycznych warsztatach!

7 godzin praktycznej wiedzy i wskazówek do zarządzania dotacjami w placówkach niepublicznych  

 będziesz miał kontrolę nad całym procesem ustalania, wydatkowania i dokumentowania dotacji

1 uznany ekspert-praktyk

 omówi wszystkie najistotniejsze aspekty finansowania działalności placówek niepublicznych

3 bloki wypełnione gotowymi rozwiązaniami

 wyposażymy Cię w wiedzę, dotyczącą pokontrolnych procedur administracyjnych, postępowań dotyczących zwrotu dotacji czy kontroli bieżących, dzięki czemu ustrzeżesz się przed niekorzystnymi dla Ciebie praktykami organów dotujących

Podczas warsztatów specjaliści w zakresie rozliczania dotacji oświatowych na praktycznych przykładach pokażą m.in.:
 • Jakie zmiany w wydatkowaniu dotacji czekają placówki niepubliczne w 2020 roku i według jakich zasad ustalane są kwoty dotacji na rok 2020,
 • W jaki sposób finansować wynagrodzenie z dotacji i jak ustalać jego wysokość w zależności od zakresu i wymiaru czasu pracy oraz formy zatrudnienia,
 • Jak przygotować się na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów,
 • Jak rozwiązać sytuacje problemowe w rozliczaniu dotacji z korzyścią dla placówki,
 • Jak inne placówki radzą sobie z wydatkowaniem dotacji w najbardziej problematycznych aspektach i jakie mają doświadczenia pokontrolne.
Program warsztatów
BLOK I

Dotacje w 2020 roku – na co się przygotować w nowym roku budżetowym

 • Czy możliwe jest kwestionowanie prawidłowości ustalania stawek dotacji
 • Jakie działania może podjąć placówka niepubliczna, dla której nowe stawki dotacji zostały przeliczone w nieprawidłowy sposób
 • Zmiany w zakresie udzielania i wydatkowania dotacji w 2020 r. – na co należy się przygotować pozyskując i wydatkując dodatkowe środki na funkcjonowanie placówki w zestawieniu „tak było – tak jest”
 • Na co należy zwrócić uwagę w nowych uchwałach dotacyjnych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego na początku nowego roku budżetowego
BLOK II

Wydatkowanie i dokumentowanie dotacji w najbardziej problematycznych aspektach

 • Nowe zestawienie wydatków, które w 2020 roku pokryć można z dotacji
 • W jaki sposób zmienią się zasady pokrywania wynagrodzeń osób zatrudnionych w placówce z dotacji
 • Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia, którą można pokryć z dotacji, w zależności od zakresu, formy wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy
 • Jak w praktyce kwalifikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych w zgodzie z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Dokumentowanie wydatków ponoszonych z dotacji – jak czytelnie opisywać faktury, gdy sformułowanie rachunku lub faktury jest ogólnikowe
 • Czy gmina ma prawo narzucać sposób opisywania faktur i rachunków i ingerować w dekretację dokumentów źródłowych oraz przerzucać na kontrolowanego obowiązku sporządzania odpisów/wyciągów oraz zestawień i obliczeń
 • Jakie dodatkowe dowody księgowe (poza fakturami) warto gromadzić, aby odpowiednio wykazać poniesione koszty
BLOK III

Kontrole wydatkowania dotacji w niepublicznej placówce oświatowej

 • Uprawnienia organu kontrolującego - na co powinien być przygotowany dyrektor placówki niepublicznej?
 • Jak przebiegać może postępowanie kontrolne, jakich danych i informacji może wymagać kontrolujący oraz jakie dokumenty należy okazać? Omawiamy w kontekście dokumentacji finansowej i organizacyjnej placówki
 • Procedury administracyjne w ramach kontroli – jakie znaczenie prawne mają poszczególne dokumenty wydawane w ramach kontroli? Omawiamy na przykładzie protokołu kontroli i wystąpień pokontrolnych
 • Jak ma postępować organ prowadzący, gdy w wyniku kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, co do których placówka ma zastrzeżenia
 • Postępowanie pokontrolne – z jakich etapów się składa i jakie znaczenie mają one dla placówki niepublicznej
 • Jak można bronić się przed zwrotem dotacji – schemat procedury w przypadku wszczęcia postępowania o zwrot dotacji na podstawie rozliczenia rocznego
 • Odwołanie, skarga do sądu administracyjnego – kolejne kroki postępowania
Prowadzący
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny od 1993 r., w Kancelarii Peter Nielsen & Partners od 1992 r. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor naczelny bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów i publikacji.

Beata Patoleta
Beata Patoleta

 

Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką, której specjalizacją jest prawo oświatowe, w szczególności prawo oświaty niepublicznej. Reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne (szkoły, przedszkola) na terenie całego kraju w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych związanych z naliczaniem, rozliczaniem i wykorzystaniem dotacji oświatowych. Dotychczas wygrała dla swoich klientów sprawy o wartości znacznie przekraczającej 20 milionów złotych.

Miejsce i termin

Gdańsk, 26.02.2020 r.
Katowice, 29.02.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 849 zł netto i obejmuje:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • możliwość konsultacji zawodowych z prelegentem,
 • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
PRZEDSPRZEDAŻ!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 30 listopada 2019 r.!
Tylko 749 zł netto (zamiast 849 zł netto)!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy