Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Monitor Dyrektora Szkoły   Monitor Dyrektora Przedszkola

Szkolenie online

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego, ocena pracy i awans zawodowy z uwzględnieniem najaktualniejszych przepisów o czasowym zawieszeniu zajęć z powodu pandemii COVID-19 – praktyczne rozwiązania

Pakiet niezbędnych narzędzi, gotowe wytyczne i aktualne procedury dla dyrektorów szkół i przedszkoli
szkolenie w wersji transmisji LIVE online

W związku z przedłużającą się epidemią koronawirusa i obowiązującym od kilku tygodni ograniczeniem w funkcjonowaniu jednostek oświatowych dyrektorzy szkół i przedszkoli, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, borykają się z niepewnością, w jaki sposób realizować czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, awansu zawodowego czy oceny pracy nauczycieli, pozostając w zgodzie z nieustannie zmieniającymi się przepisami.

Jakie dokumenty i procedury obowiązują ich w okresie realizacji nauczania zdalnego? Czy dotychczasowe ścieżki postępowania pozostają aktualne? By nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków bądź nieprawidłowego opracowania dokumentacji, trzeba być na bieżąco z wszystkimi regulacjami specustawy oraz przepisów wykonawczych i zmieniających, znać najnowsze kierunki interpretacyjne i wiedzieć, jak w praktyce stosować to, o czym regulacje prawne mówią w sposób nieprecyzyjny.

Dlatego specjalnie dla wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych przygotowaliśmy aż 5 godzin intensywnego szkolenia, gwarantującego pozyskanie najaktualniejszej wiedzy prawnej, podzielonego na 3 bloki tematyczne stworzone tak, aby maksymalnie wykorzystać czas spotkania z ekspertem na kształtowanie praktycznych umiejętności i konsultacje.

Podczas szkolenia online specjalista w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego na praktycznych przykładach pokaże m.in.:
 • Jakie regulacje prawne dotyczące awansu, oceny pracy i nadzoru pedagogicznego muszą być stosowane w placówce w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania z powodu COVID-19?
 • Jak krok po kroku organizować prace komisji egzaminacyjnej, obserwacje w nadzorze pedagogicznym oraz czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, uwzględniając pracę zdalną nauczycieli?
 • W jaki sposób prawidłowo opracowywać dokumentację awansową, obserwacyjną i podsumowującą nadzór pedagogiczny i jak modyfikować ją ze względu na zmiany prawne wynikające z panującej pandemii koronowairusa?
 • Jak wykorzystywać wnioski z poszczególnych form nadzoru pedagogicznego do wspomagania rozwoju nauczycieli i podnoszenia jakości pracy placówki, biorąc pod uwagę, że nauczyciele obecnie realizują swoje zadania zdalnie?
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 • Zyskasz pewność, że po licznych obecnie zmianach przepisów wynikających z panującej epidemii COVID-19 stosujesz prawidłowe ścieżki postępowania i dokumentację w zakresie awansu zawodowego.
 • Będziesz wiedzieć, jak dokonać oceny pracy nauczyciela z uwzględnieniem pracy zdalnej nauczycieli i zgodnie ze zmianami prawnymi wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela z 13 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) i obowiązującymi od 1 września 2019 r.
 • Wyposażysz się w umiejętność prawidłowego prowadzenia i dokumentowania obserwacji i wyciągania wniosków do wspomagania, uwzględniając czasowe ograniczenie funkcjonowania placówki.
 • Dowiesz się, czy i w jakim zakresie należy modyfikować plany nadzoru ze względu na pracę zdalną i nauczanie zdalne?
Program szkolenia online:
Blok I

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • Procedury postępowania dyrektora w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli z uwzględnieniem pracy zdalnej nauczycieli.
 • Jak poprawnie prowadzić dokumentację z zakresu awansu zawodowego i oceny pracy – przykładowe wzory.
 • W jaki sposób prawidłowo uzasadniać ocenę pracy lub ocenę dorobku zawodowego za okres stażu – wskazówki i przykładowe uzasadnienia.
 • Przygotowanie i przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela kontraktowego i stopień nauczyciela mianowanego – jak uniknąć najczęstszych błędów podczas ich organizacji?
 • Materiał praktyczny: wzory dokumentów i przykładowe pytania komisji.
Blok II

Nadzór pedagogiczny w dobie pracy zdalnej nauczycieli. Formy nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji – czy jest możliwa przy pracy zdalnej? Jak ją planować, prowadzić i dokumentować i jak wyciągać wnioski do wspomagania rozwoju nauczycieli

 • W jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej dyrektor przeprowadza obserwacje?
 • Zasady planowania i prowadzenia obserwacji – jakich procedur potrzebuje dyrektor i w jaki sposób ma je przygotować? Jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w trakcie obserwacji?
 • Efektywne prowadzenie rozmów przed i po obserwacji – etapy, przebieg, najważniejsze zasady.
 • Arkusze obserwacji – jak prawidłowo skonstruować arkusz w zależności od celu obserwacji i jak formułować dyspozycje do obserwacji?
Blok III

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 • Podstawy prawne nadzoru pedagogicznego w placówce niepublicznej –  czy i w jakim zakresie należało modyfikować plany nadzoru ze względu na pracę zdalną i nauczanie zdalne?
 • Wykorzystanie wymagań MEN i kierunków polityki oświatowej państwa w realizacji nadzoru pedagogicznego w placówce – przygotowanie wniosków.
 • Przygotowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego i ich wykorzystanie w planowaniu nadzoru w kolejnym roku szkolnym – różnice między placówką publiczną i niepubliczną.
Szkolenie online poprowadzi:
Izabela Suckiel

Ekspert w zakresie prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego

Od 20 lat zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych; nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji. Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Edukator w programach ogólnopolskich, wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, autorka ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych.

Termin

szkolenie online LIVE, 27.05.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 599 zł netto.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy