Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

POLONISTYKA

Skuteczne techniki i metody przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023

Certyfikowane szkolenie online na żywo dla nauczycieli języka polskiego uwzględniające aktualne wytyczne MEiN i CKE w zakresie wymagań podstawy programowej na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2023 r.

Specjalistyczne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli języka polskiego, którzy chcą zdiagnozować najważniejsze potrzeby i trudności swoich uczniów i w efektywny sposób przygotować ich do sprawdzianów i zewnętrznych egzaminów z języka polskiego.

W trakcie szkolenia prelegentka na konkretnych przykładach pokaże:

 • jakich metod używać do przeprowadzania lekcji powtórkowych przed egzaminami,
 • jakie zagadnienia egzaminacyjne przygotowała CKE na ten rok szkolny,
 • które techniki utrwalania materiału w przypadku języka polskiego są najskuteczniejsze,
 • które typy zadań najgorzej wypadają na egzaminach.

Szkolenie oparte na narzędziach i case study!

1
Rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia

2
Kreatywne metody pracy przed egzaminem

3
Techniki aktywizujące prace mózguRaport OKE z egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Według raportu podczas egzaminu ósmoklasisty uczniom:

 • sprawiały trudności zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia językowego - określanie funkcji składniowych wyrazów, stosowanie znaków interpunkcyjnych, tworzenie rodziny wyrazów  (poziom wykonania – 48%)
 • trudne okazało się korzystanie ze słownika języka polskiego (korzystać ze słownika nie potrafiło ok. 27% uczniów)
 • sprawiły umiarkowane trudności zadania z zakresu tworzenia dłuższych form wypowiedzi (poziom wykonania – 61%).
 • najlepiej poszło posługiwanie się stylem adekwatnym do wybranej formy (łatwość 85%).
 • trudniejsze okazało się komponowanie wypowiedzi pisemnej oraz formułowanie argumentów, a także funkcjonalne wykorzystanie środków retorycznych i osiąganie spójności tworzonego tekstu.

Źródło: https://bip.oke.waw.pl/publikacje/podglad.php?id_publikacji=525

 

Raport OKE z egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

Analiza wyników zdających oraz umiejętności badanych poszczególnymi zadaniami egzaminacyjnymi skłania do wniosku, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego trudności sprawia abiturientom:

 • odczytywanie sensów dosłownych i niedosłownych zarówno tekstów nieliterackich, jak i literackich.
 • redagowanie streszczenia tekstu nieliterackiego
 • prowadzenie logicznego toku argumentacyjnego
 • wykorzystywanie tekstów kultury o wysokich walorach artystycznych
 • poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/wyniki/sprawozdanie-z-egzaminu-maturalnego-w-2022-r/

Podczas szkolenia online:
 • Otrzymasz zestaw autorskich technik pracy, które natychmiastowo wprowadzisz na lekcje powtórkowe z uczniami.
 • Dowiesz się, jakie umiejętności pomagają w szybszym zapamiętywaniu i utrwalaniu materiału i jak wdrożyć je do codziennej pracy z uczniem.
 • Nauczysz swoich uczniów strategii, które najlepiej przyjąć przed pisaniem dłuższej formy wypowiedzi i przed rozwiązywaniem zamniętych zadań egzaminacyjnych, aby uzyskać możliwie najwięcej punktów w wyznaczonym czasie.
 • Poznasz metody i narzędzia przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się, które sprawdzą się również w pracy z całą klasą.
 • Zaplanujesz efektywną strategię powtórek i zmotywujesz uczniów do regularnego utrwalania materiału przed egzaminem ósmoklasisty oraz maturą.
 • Dowiesz się, w jaki sposób zorganizować angażujące lekcje powtórkowe z uczniami, których nudzą codzienne zajęcia szkolne.
Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego poznasz nowe i sprawdzone metody pracy przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych z języka polskiego.
 • Metody i narzędzia do wykorzystania w lekcjach powtórkowych i utrwalających przyswojoną wiedzę, który zaraz po szkoleniu trafi na Twoją skrzynkę mailową
 • Przykłady ćwiczeń i zabaw, które wspierają rozwój kompetencji niezbędnych do osiągania wysokich wyników na egzaminach.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Szczegółowy program szkolenia
Moduł I

Doskonalenie kompetencji uczniów - jak diagnozować umiejętności i monitorować osiągnięcia uczniów?

 • Omówienie wymagań egzaminacyjnych - co należy widzieć, żeby skutecznie przygotować swoich uczniów do egzaminów zewnętrznych?
 • Rozpoznanie umiejętności i obserwowanie osiągnięć uczniów – omówienie kluczowych elementów, na które należy zwrócić uwagę przygotowując uczniów do egzaminów
 • Metody motywowania uczniów do nauki, czyli jak sprawić, by proces uczenia się był efektywny?
 • Rozwijanie kompetencji uczniów - jak doskonalić umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, które są potrzebne do prowadzenia logicznego toku argumentowania na egzaminie maturalnym?
 • Analiza najczęstszych błędów na egzaminów z lat poprzednich - jak wyeliminować niechciane błędy?
Moduł II

Kreatywne metody pracy do natychmiastowego wprowadzenia na lekcjach języka polskiego

 • Techniki efektywnego zapamiętywania i przechowywania informacji (mnemotechniki) -  utrwalanie wiedzy z zakresu kształcenia językowego m.in. funkcji składniowych zdania oraz zasad interpunkcji i ortografii
 • Autorskie narzędzia do pracy z dziećmi m.in. o specyficznych trudnościach w uczeniu się - przygotowanie do pisania dłuższych form wypowiedzi m.in. opowiadania, rozprawki oraz analizy porównawczej
 • Nauka schematów przydatnych podczas egzaminów z języka polskiego - notatka syntetyzująca, zaproszenie oraz inne krótkie formy wypowiedzi
 • Nauczanie przez zabawę oraz nowe technologie w procesie nauczania - ćwiczenia na Wordwall i inne formy aktywizowania uczniów m.in. podczas nauki korzystania ze słownika
 • Przygotowanie do egzaminu ustnego - jak zapoznać uczniów ze schematem wypowiedzi ustnej?
Moduł III

Plan pracy tuż przed egzaminem, czyli intensywna powtórka

 • Jak zaplanować powtórki przed egzaminami zewnętrznymi? – praktyczne wskazówki bezpośrednio do wykorzystania w pracy z uczniami
 • Indywidualizacja pracy na ostatniej prostej – jak zoptymalizować plan powtórek pod kątem potrzeb i możliwości własnych uczniów.
 • Neurofitness przed egzaminem, czyli jak rozruszać mózg - skuteczne techniki wspierające prace mózgu oraz metody na redukujące stresu
 • Analiza problematycznych zadań z arkuszy CKE - przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań, które sprawiają najwięcej trudności
Po ukończeniu szkolenia online:
 • Przygotujesz kreatywne lekcje z języka polskiego, dzięki którym zaangażujesz uczniów do samodzielnego myślenia, przetwarzania informacji oraz poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Poznasz szereg metod, ćwiczeń i narzędzi ułatwiających przyswojenie wiedzy oraz rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem, która jest niezbędna podczas egzaminu ósmoklasisty i matury.
 • Wypracujesz z uczniami metody powtórzeniowe, które pozwolą na efektywną naukę przed egzaminami.
 • Wykorzystasz pomysły i wskazówki dotyczące nauczania i przygotowania do egzaminów, przekazane przez prelegentkę.
Szkolenie poprowadzi
Aneta Korycińska

Z wykształcenia polonistka, redaktorka, oligofrenopedagożka, nauczycielka i założycielka strony "Baba od polskiego", która już od ośmiu lat przyciąga uwagę ponad miliona użytkowników. Pokazuje, że współczesna szkoła nie musi być nudna, a z każdej lektury można zrobić mem, bo podstawą nauki jest zabawa. W swojej działalności internetowej skupia się na obnażaniu językowego obrazu świata i zachęca do stosowania inkluzywnej polszczyzny, punktuje absurdy systemu edukacji, a także pogłębia wrażliwość na takie tematy jak nieneurotypowość czy prawa mniejszości. Uwielbia się uczyć i poznawać nowe branże, dlatego oprócz polonistyki ukończyła także psychologię zwierząt, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogikę oraz redakcję językową tekstów.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 • STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + film szkoleniowy „Wykorzystanie platform edukacyjnych i generatorów do rozwijania umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej".
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • film szkoleniowy „Wykorzystanie platform edukacyjnych i generatorów do rozwijania umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej".
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy