Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Matematyka

 

Certyfikowane szkolenie online

 

Skuteczne techniki i metody przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z matematyki w roku szkolnym 2023/2024

Certyfikowane szkolenie online na żywo dla nauczycieli matematyki uwzględniające aktualne wytyczne MEiN i CKE w zakresie wymagań podstawy programowej na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2024 r.

Specjalistyczne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli matematyki, którzy chcą zdiagnozować najważniejsze potrzeby i trudności swoich uczniów i w efektywny sposób przygotować ich do sprawdzianów i zewnętrznych egzaminów z matematyki.

W trakcie szkolenia egzaminator OKE na konkretnych przykładach pokaże, jakich metod używać do przeprowadzania lekcji powtórkowych przed egzaminami, jakie zagadnienia egzaminacyjne przygotowała CKE na ten rok szkolny, które techniki utrwalania materiału w przypadku matematyki są najskuteczniejsze oraz przeanalizujemy, które typy zadań najgorzej wypadają na egzaminach. Poruszony zostanie również temat sztucznej inteligencji i jej wykorzystywania w naukach matematycznych oraz jakie szanse i zagrożenia są z tym związane.

Szkolenie oparte na narzędziach i case study 

Innowacje matematyczne i techniki wspomagające naukę – m.in. narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji

Nieszablonowe metody powtórkowe

Pomysły i wskazówki na zajęcia, gotowe do wdrożenia w pracy nauczyciela od razu po szkoleniu

Podczas szkolenia online:
 • Zdobędziesz kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, które już następnego dnia po szkoleniu będziesz mógł wprowadzić na swoich zajęciach.
 • Dowiesz się, jakie umiejętności pomagają w szybszym zapamiętywaniu i utrwalaniu materiału i jak wdrożyć je w do codziennej pracy z uczeniem?
 • Otrzymasz zestaw materiałów z opracowanym algorytmem rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu Twoi uczniowie osiągną sukces na egzaminie.
 • Pokażesz uczniom, jaką strategię najlepiej przyjąć przed rozwiązywaniem zadań, aby uzyskać możliwie najwięcej punktów w wyznaczonym czasie.
 • Dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać TIK i konstruować testy sprawdzające poziom umiejętności Twoich uczniów pod kątem przygotowania do sprawdzianu i egzaminu, aby mieć pewność, że robią postępy w nauce.
 • Zaplanujesz efektywną strategię powtórek i zmotywujesz uczniów do regularnego utrwalania materiału do nauki pracując nawet on-line.
 • Dowiesz się, w jaki sposób zorganizować angażujące lekcje powtórzeniowe powtórkowe z uczniami, których nuży monotonne powtarzanie materiału.
 • Zapoznasz się z tematem wykorzystania sztucznej inteligencji w matematyce na przykładzie konkretnych narzędzi do rozwiązywania problemów matematycznych.
Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego poznasz nowe i sprawdzone metody pracy przygotowujące uczniów do egzaminów z matematyki
 • Pakiet narzędzi i metod do wykorzystania w lekcjach powtórkowych i utrwalających przyswojoną wiedzę, który zaraz po szkoleniu trafi na Twoją skrzynkę mailową
 • Przykłady ćwiczeń i zabaw matematycznych, które wspierają rozwój kompetencji niezbędnych do osiągania wysokich wyników na egzaminach
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia
Szczegółowy program:
Moduł I

Podnoszenie jakości kształcenia i wyników egzaminacyjnych, dzięki obserwacji postępów uczniów oraz indywidualnemu podejściu do ich potrzeb edukacyjnych

 • Diagnoza umiejętności i monitorowanie osiągnięć uczniów – wykorzystywanie mocnych stron i umiejętności ucznia oraz wskazówki do pracy z uczniami mającymi problem z zadaniami matematycznymi
 • Metody motywowania uczniów do nauki, czyli jak sprawić, by proces uczenia się był efektywny i angażujący
 • Interaktywność procesu nauczania – jak konstruować materiały i wykorzystywać zasoby cyfrowe w celu odbierania treści przez ucznia w sposób aktywny
 • Analiza najczęstszych błędów z egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych na obu poziomach, na podstawie arkuszy egzaminacyjnych z roku 2023
Moduł II

Efektywne powtórki przed egzaminami i sprawdzianami – wskazówki i pomysły na organizację lekcji utrwalających materiał z różnych obszarów matematyki

 • Nauka poprzez zabawę – wykorzystywanie gier, quizów i narzędzi online w celu wsparcia procesu zapamiętywania i efektywnej nauki
 • Jak unikać najczęstszych błędów pojawiające się przy rozwiazywaniu zadań:
  • Zadania zamknięte – typu prawda fałsz oraz wielokrotnego wyboru - analiza przykładowych zadań wymagających obliczeń procentowych i umiejętności działań na ułamkach, praktyczne wskazówki do pracy z uczniem nad zadaniami z geometrii, własności liczb rzeczywistych, wyrażeń algebraicznych.
  • Zadania otwarte – omówienie schematu punktowania kolejnych etapów rozwiązania zadania, aby pokazać uczniom za co mogą dostać dodatkowe punkty – na przykładzie m.in. zadań z równaniami oraz geometrii płaskiej i przestrzennej.
Moduł III

Efektywne planowanie nauki bez obciążania mózgu na kilka tygodni przed egzaminem

 • Kiedy, jak często i jak długo powtarzać materiał, by jak najlepiej go utrwalić w pamięci ucznia – praktyczne wskazówki bezpośrednio do wykorzystania w pracy z uczniami
 • SPRINT powtórkowy – zadania powtórzeniowe utrwalające kluczowe umiejętności wymagane na egzaminach
 • Arkusze egzaminacyjne wraz ze schematami rozwiązań – 10 próbnych zestawów zadań przygotowanych na wzór egzaminu CKE, na podstawie analizy zadań z E8 i matury 2023
 • Indywidualizacja pracy na ostatniej prostej – dostosowanie planu powtórek pod kątem potrzeb i możliwości własnych uczniów – indywidualizacja pracy z uczniem
Moduł IV

PANEL DODATKOWY

 • Nowość w roku szkolnym 2023/2024wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w nauce matematyki
 • Przykłady narzędzi opartych na AI, które pomagają uczniom w rozwiązywaniu problemów matematycznych, m.in. Photomath, Mathway
 • Q&A na temat potencjału wykorzystywania sztucznej inteligencji w matematyce
Po ukończeniu szkolenia online:
 • Przygotujesz kreatywne zajęcia matematyczne, dzięki którym zaangażujesz uczniów do samodzielnego myślenia, przetwarzania informacji oraz poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Poznasz szereg metod, ćwiczeń i narzędzi ułatwiających przyswojenie i zrozumienie zagadnień matematycznych niezbędnych do skutecznego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • Wypracujesz z uczniami metody powtórzeniowe, które pozwolą na efektywną naukę przed egzaminami.
 • Poszerzysz bazę swoich narzędzi pracy o aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, które wspomagają naukę matematyki i rozwiązywanie zadań ze wszystkich działów matematycznych
 • Wykorzystasz pomysły i wskazówki dotyczące nauczania i przygotowania do egzaminów, przekazane przez prelegenta – doświadczonego specjalistę w dziedzinie matematyki.
SZKOLENIE POPROWADZI
dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki, od dwudziestu lat członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Metodyk, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny w OKE Wrocław. Współautor próbnych arkuszy maturalnych, badacz edukacyjny, którego zainteresowaniami są: efektywne nauczanie i uczenie matematyki, motywacja i wpływ charakteru ucznia i nauczyciela na efekty kształcenia, pomiar dydaktyczny i popularyzacja matematyki.

Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp lifetime do kursu "Nowoczesne narzędzia w nauczaniu matematyki" (https://www.uniqskills.com/pl/nauczanie/nowoczesne-narzedzia-w-nauczaniu-matematyki).
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Nowoczesne narzędzia w nauczaniu matematyki".
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy