Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Matematyka

 

Certyfikowane szkolenie online

 

Skuteczne techniki i metody przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z matematyki w roku szkolnym 2022/2023

Certyfikowane szkolenie online na żywo dla nauczycieli matematyki uwzględniające aktualne wytyczne MEiN i CKE w zakresie wymagań podstawy programowej na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2023 r.

Specjalistyczne certyfikowane szkolenie dla nauczycieli matematyki, którzy chcą zdiagnozować najważniejsze potrzeby i trudności swoich uczniów i w efektywny sposób przygotować ich do sprawdzianów i zewnętrznychegzaminów z matematyki. W trakcie szkolenia egzaminator OKE na konkretnych przykładach pokaże, jakich metod używać do przeprowadzania lekcji powtórkowych przed egzaminami, jakie zagadnienia egzaminacyjne przygotowała CKE na ten rok szkolny, które techniki utrwalania materiału w przypadku matematyki są najskuteczniejsze, oraz przeanalizujemy, które typy zadań najgorzej wypadają na egzaminach.

Szkolenie oparte na narzędziach i case study 

Innowacje matematyczne i techniki wspomagające naukę

Nieszablonowe metody powtórkowe

Toolboxy matematyczne z kreatywnymi ćwiczeniami

Podczas szkolenia online:
 • Zdobędziesz kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych, które już następnego dnia po szkoleniu będziesz mógł wprowadzić na swoich zajęciach.
 • Dowiesz się, jakie umiejętności pomagają w szybszym zapamiętywaniu i utrwalaniu materiału i jak wdrożyć je w do codziennej pracy z uczeniem?
 • Otrzymasz zestaw materiałów z opracowanym algorytmem rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu Twoi uczniowie osiągną sukces na egzaminie.
 • Pokażesz uczniom, jaką strategię najlepiej przyjąć przed rozwiązywaniem zadań, aby uzyskać możliwie najwięcej punktów w wyznaczonym czasie.
 • Dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać TIK i konstruować testy sprawdzające poziom umiejętności Twoich uczniów pod kątem przygotowania do sprawdzianu i egzaminu, aby mieć pewność, że robią postępy w nauce.
 • Zaplanujesz efektywną strategię powtórek i zmotywujesz uczniów do regularnego utrwalania materiału do nauki pracując nawet on-line.
 • Dowiesz się, w jaki sposób zorganizować angażujące lekcje powtórzeniowe powtórkowe z uczniami, których nuży monotonne powtarzanie materiału.
Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego poznasz nowe i sprawdzone metody pracy przygotowujące uczniów do egzaminów z matematyki
 • Pakiet narzędzi i metod do wykorzystania w lekcjach powtórkowych i utrwalających przyswojoną wiedzę, który zaraz po szkoleniu trafi na Twoją skrzynkę mailową
 • Przykłady ćwiczeń i zabaw matematycznych, które wspierają rozwój kompetencji niezbędnych do osiągania wysokich wyników na egzaminach
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia
Szczegółowy program:
Moduł I

Diagnoza umiejętności i monitorowanie osiągnięć uczniów w ramach przygotowania do egzaminów zewnętrznych – jak zwiększyć efektywność kształcenia i szanse uczniów na wysokie wyniki

 • Diagnoza umiejętności i monitorowanie osiągnięć uczniów – omówienie kluczowych elementów, na które należy z wrócić uwagę przygotowując uczniów do egzaminów
 • Metody motywowania uczniów do nauki, czyli jak sprawić, by proces uczenia się był efektywny
 • Interaktywność procesu nauczania – jak konstruować materiały i wykorzystywać zasoby cyfrowe, w celu odbierania treści przez ucznia w sposób aktywny
 • Analiza najczęstszych błędów na egzaminów z lat poprzednich z komentarzem jak zaplanować naukę, aby wyeliminować niechciane błędy na egzaminie w roku szkolnym 2022/2023
Moduł II

Twórcze metody pracy na lekcjach powtórkowych – kreatywne narzędzia utrwalania materiału

 • Narzędzia online wspierające proces uczenia się i zapamiętywania treści z podstawy programowej - m.in. film, krzyżówka czy komiks zamknięte w kodzie QR w ramach pracy domowej
 • Jak unikać najczęstszych błędów pojawiające się przy rozwiazywaniu zadań: 
  • Zadania zamknięte – typu prawda fałsz oraz wielokrotnego wyboru - analiza przykładowych zadań wymagających obliczeń procentowych i umiejętności działań na ułamkach, praktyczne wskazówki do pracy z uczniem nad zadaniami z geometrii, własności liczb rzeczywistych,  wyrażeń algebraicznych
  • Zadania otwarte – omówienie schematu punktowania kolejnych etapów rozwiązania zadania, aby pokazać uczniom za co mogą dostać dodatkowe punkty – na przykładzie m.in. zadań z równaniami oraz geometrii płaskiej i przestrzennej
 • Toolbox matematyczny: Narzędzia TIK wykorzystywane przy tworzeniu nieszablonowych materiałów powtórzeniowych przygotowujących do egzaminu - quizy powtórkowe z matematyki, generatory zadań zamkniętych i otwartych, fiszki, etykiety, matematyczne krzyżówki czy testy samosprawdzające si
Moduł III

Plan pracy na ostatnie dwa miesiące przed egzaminem – jak przeprowadzić intensywną powtórkę przedegzaminacyjną

 • Jak zaplanować i rozłożyć powtórki – praktyczne wskazówki bezpośrednio do wykorzystania w pracy z uczniami
 • SPRINT powtórkowy – zadania powtórzeniowe utrwalające kluczowe umiejętności wymagane na egzaminach:
 • Arkusze egzaminacyjne wraz ze schematami rozwiązań – 10 próbnych zestawów zadań przygotowanych na wzór egzaminu CKE.
 • Indywidualizacja pracy na ostatniej prostej – jak zoptymalizować plan powtórek pod kątem potrzeb i możliwości własnych uczniów.
 • Toolbox matematyczny: zestawy zadań, prezentacje metody lekcji odwróconej oraz algorytmów rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
Po ukończeniu szkolenia online:
 • Przygotujesz kreatywne zajęcia matematyczne, dzięki którym zaangażujesz uczniów do samodzielnego myślenia, przetwarzania informacji oraz poszukiwania nowych rozwiązań
 • Poznasz szereg metod, ćwiczeń i narzędzi ułatwiających przyswojenie i zrozumienie zagadnień matematycznych niezbędnych do skutecznego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
 • Wypracujesz z uczniami metody powtórzeniowe, które pozwolą na efektywną naukę przed egzaminami
 • Wykorzystasz pomysły i wskazówki dotyczące nauczania i przygotowania do egzaminów, przekazane przez prelegenta – doświadczonego specjalistę w dziedzinie matematyki
SZKOLENIE POPROWADZI:
dr Tomasz Szwed

Nauczyciel matematyki, od dwudziestu lat członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Metodyk, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny w OKE Wrocław. Współautor próbnych arkuszy maturalnych, badacz edukacyjny, którego zainteresowaniami są: efektywne nauczanie i uczenie matematyki, motywacja i wpływ charakteru ucznia i nauczyciela na efekty kształcenia, pomiar dydaktyczny i popularyzacja matematyki.

Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + 4-tygodniowy dostęp do kursu "Nowoczesne narzędzia w nauczaniu matematyki" (https://www.uniqskills.com/pl/nauczanie/nowoczesne-narzedzia-w-nauczaniu-matematyki).
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu "Nowoczesne narzędzia w nauczaniu matematyki".
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy