Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

     

Certyfikowane szkolenie online

Wykorzystanie elementów programowania, sztucznej inteligencji oraz gier symulacyjnych i komputerowych na zajęciach szkolnych

Nowe metody pracy zgodne ze zmienioną podstawą programową 2023/2024

Specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów nauczania zainteresowanych wykorzystywaniem innowacyjnych metod kształcenia w celu podniesienia atrakcyjności materiału edukacyjnego, jakości nauczania oraz motywacji u uczniów.

W trakcie szkolenia na żywo prelegent zaprezentuje najnowsze metody i narzędzia wspomagające uczenie się, motywowanie do nauki oraz utrwalanie wiedzy. Zostaną omówione sposoby na zrozumiałe i atrakcyjniejsze przedstawianie szkolnych zagadnień za pomocą gier, zabaw lub aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Przedstawimy sposoby na dobieranie metod do charakterystyki poszczególnych przedmiotów szkolnych – np. gry terenowe na biologii lub role playing na historii. Skupimy się także na zmianach zachodzących w podstawie programowej, do której zostały włączone gry komputerowe – omówimy tę kwestię na podstawie wybranych tytułów gier.

Szkolenie oparte na metodach, narzędziach i case study 

1 2 3

Innowacyjne metody kształcenia i techniki wspomagające naukę

Nieszablonowe metody pracy z uczniem i prezentowaniem materiału

Przykłady ćwiczeń dostosowanych do różnych lekcji i odpowiadające zmianom w podstawie programowej

 

Podczas szkolenia online:
 • Dowiesz się, jak wykorzystać chatboty jako wirtualnych asystentów klasowych i sposobu na indywidualne podejście do ucznia oraz jak korzystać z aplikacji wspomagających naukę – PhotoMath, iNaturalist, Brainly i Duolingo
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące nauki kodowania i rozwijania umiejętności matematycznych dzięki programowaniu robotów Photon i Ozobot
 • Dowiesz się, w jaki sposób na swoich lekcjach wykorzystać gry komputerowe, które od przyszłego roku szkolnego wchodzą do podstawy programowej nauczania oraz które konkretne gry sprawdzą się najlepiej - Minecraft, This War of Mine, Gra szyfrów – proste pomysły na wykorzystanie ich podczas zajęć
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jakie działania wdrożyć, by z sukcesem organizować gry symulacyjne i LARPy w przestrzeni szkolnej
 • Zdobędziesz kompletny zestaw innowacyjnych rozwiązań metodycznych opartych na programowaniu, grach symulacyjnych i sztucznej inteligencji, które już następnego dnia po szkoleniu będziesz mógł wprowadzić na swoich zajęciach
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do prowadzenia projektów badawczych i wdrażania aktywizujących metod w celu podniesienia jakości i efektywności zajęć
 • Pokażesz uczniom różne sposoby na poszukiwanie rozwiązań, które rozwiną u nich umiejętność krytycznego myślenia i spojrzenia z różnych stron na jeden problem
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać programy komputerowe i nowoczesne technologie, aby mieć jeszcze większy dostęp do wiedzy i naukowych ciekawostek oraz jak zrobić z lekcji grę, która wzmocni w uczniach motywację do nauki i nauczy zdrowej rywalizacji
 • Korzystając z innowacyjnych metod pracy zaplanujesz efektywną powtórkę przed sprawdzianem lub ważnym egzaminem
UNIKALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego poznasz innowacyjne metody kształcenia oparte na nowych technologiach, grach i zabawie, które podnoszą jakość i wyniki nauczania
 • Pakiet narzędzi i metod do wykorzystania w codziennych i powtórkowych lekcjach, który zaraz po szkoleniu trafi na Twoją skrzynkę mailową
 • Przykłady ćwiczeń i zabaw, które wspierają rozwój mocnych stron ucznia oraz jego talentów, dzięki którym podnosi on poczucie własnej wartości i ciekawość świata
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
PROGRAM SZKOLENIA
Moduł I

Gamifikacja w edukacji – jak wplatać elementy gier w nauczanie i uczeniu się – pomysły do wykorzystania na każdym przedmiocie

 • Budowa lekcji-gry zgodnie z kryteriami, dzięki którym zajęcia przyniosą oczekiwany efekt i podniosą motywację i zaangażowanie uczniów do nauki. Pokażemy jak ustanawiać cel gry, budować poszczególne elementu rywalizacji, wybrać sposób nagradzania
 • Sposoby wzmacniania motywacji z wykorzystaniem grywalizacji - poprzez punktację, poziomy, z uwzględnieniem aspektów rozrywkowych, tak by gra sprawiała radość, a rozwiązywanie jej kolejnych etapów przynosiło satysfakcję u uczniów
 • Pułapki motywacyjne w konstruowaniu gamifikacji - co wpływa na zwiększenie motywacji, a co na jej obniżenie? Zagadnienie pułapki  psychologicznej, dysonansu poznawczego oraz nadmiernego uzasadnienia
 • Gamifikacja a praca w zespole - pomysły na zespołowe projekty i naukowe pojedynki, uczące zdrowej rywalizacji, przykłady i scenariusze do realizacji na każdym przedmiocie
Moduł II

Gry symulacyjne i dramy jako metody pracy rozwijające krytyczne myślenie

 • Budowanie gry symulacyjnej krok po kroku – elementy niezbędne do powstania gry, wskazówki dla nauczycieli, w jaki sposób stworzyć kilka scenariuszy przebiegu gry, dających różne rozwiązania dla jednego problemu
 • Skuteczny debriefing po grze symulacyjnej – analiza przebiegu gry symulacyjnej bez narzucenia interpretacji wyników przez nauczyciela. Wskazówki do przeprowadzenia dyskusji z uczniami, rozwijających umiejętności autoprezentacji oraz wyrażania własnych obserwacji i opinii
 • Aktywizacja uczniów do analizy i krytycznego myślenia na podstawie dramy – pomysły na pracę w warunkach bezpiecznego eksperymentu, dzięki któremu uczniowie wchodzą w na co dzień niedostępne role, zderzając się z nietypowymi  sytuacjami – analiza konsekwencji i wysuwania wniosków
Moduł III

Live Action Role Playing (LARP), jako przykład zaawansowanej gry fabularnej, mającej na celu rozwiązanie konfliktu/problemu

 • Nauczyciel jako najważniejszy punkt rozgrywki w roli Mistrza Gry – od czego zacząć tworzenie fabuły gry, kart postaci oraz innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia LARPa.
 • Praktyczne porady, jak zbudować tło fabularne gry i główny problem dostosowany do tematu zajęć, z którym będą mierzyć się uczniowie-bohaterowie gry
 • LARP w formie krótko- lub długoterminowego projektu uczniowskiego
 • LARP jako propozycja kilkugodzinnego projektu odbywającego się murach szkolnych lub LARP terenowy, angażujący większą liczbę uczniów oraz poruszający poważniejsze zagadnienia ważne dla społeczności szkolnej – projekt semestralny
 • Analiza wyników i obserwacji po przeprowadzeniu LARPa - jakie wymierne efekty może przynieść przeprowadzanie tego typu gier w rzeczywistości szkolnej? Wpływ LARPów na wychowanie moralne uczniów, wartościowe postawy, wzmacnianie asertywności oraz poznawanie nowych zagadnień poprzez obserwację zachowań innych bohaterów gry w drodze do rozwiązania głównego konfliktu/problemu
Moduł IV

Gry komputerowe, AI, programowanie – przykłady wykorzystania innowacji w odpowiedzi na nowe elementy w podstawie programowej

 • Jak mądrze wykorzystać sztuczną inteligencję w nauczaniu, by nie była tylko sposobem na łatwe i niesamodzielne wykonanie zadania, stworzenie projektu, czy napisanie opowiadania?
 • Wykorzystanie chatbotów jako wirtualnych asystentów klasowych i sposobu na indywidualne podejście do ucznia oraz aplikacji wspomagających naukę – PhotoMath, iNaturalist, Brainly i Duolingo
 • Nauka kodowania i rozwijanie umiejętności matematycznych dzięki programowaniu robotów Photon i Ozobot
 • Nowe elementy w podstawie programowej - gry komputerowe w edukacji przez zabawę. Minecraft, This War of Mine, Gra szyfrów – proste pomysły na wykorzystanie ich podczas zajęć
Po ukończeniu szkolenia online:
 • Przygotujesz kreatywne zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii bazujących na przykład na sztucznej inteligencji.
 • Rozwiniesz swoje dotychczasowe umiejętności dydaktyczne i uatrakcyjnisz prowadzone przez siebie zajęcia
 • Będziesz potrafił wdrożyć gry komputerowe na swoje lekcje w odpowiedzi na zmiany w podstawie programowej od roku szkolnego 2023/2024
 • Poznasz szereg metod i narzędzi rozwijających zdrową rywalizację, pobudzających ciekawość poznawczą oraz zdolność krytycznego myślenia u uczniów
 • Wypracujesz z uczniami metody powtórzeniowe, oparte również na zabawie i zajęciach poza klasą lekcyjną, które pozwolą na efektywną naukę przed egzaminami.
 • Wykorzystasz pomysły i wskazówki dotyczące nauczania, przekazane przez prelegenta – doświadczonego pedagoga
Szkolenie poprowadzi
Ewa Ostarek

Doświadczona trenerka języka angielskiego oraz autorka wielu artykułów w prasie branżowej. Prowadzi nie tylko indywidualne sesje językowe online, konsultacje z elementami neurodydaktyki, NLP i coachingu, ale także stacjonarne szkolenia oraz warsztaty. Od 10 lat idealnie odnajduje się w zajęciach on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tworzy i współtworzy kursy dotyczące nowoczesnych technologii i zastosowania TIK w szkołach oraz wykorzystywania ich w edukacji dzieci i młodzieży.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy