Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Logopedy

szkolenie „na żywo” w formule online

Terapia logopedyczna dzieci ze spektrum autyzmu

Specjalistyczne szkolenie dokształcające powstało w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego i Zespołu Aspergera. Celem spotkania jest pokazanie słuchaczom, jak ważna w pracy z dzieckiem jest znajomość uwarunkowań rozwoju małego dziecka ze spektrum autyzmu, aby przeprowadzić efektywną terapię.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia trafnej i kompleksowej diagnozy logopedycznej, która będzie uwzględniała wszystkie aspekty funkcjonowania i rozwoju dziecka. Ponadto poznasz zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście różnych dysfunkcji.

Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedzi na pytania:

W jaki sposób komunikować się z rodzicami, aby skutecznie postawić diagnozę?

Jakie są niepokojące objawy z punktu widzenia logopedy?

W jaki sposób i o co pytać, by wywiad stał się zbiorem informacji wykorzystanych w terapii?

Jak świadomie podjąć współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu terapeutycznego?

Jakie są zasady pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu?

Weź udział w naszym szkoleniu, jeśli chcesz dokonać efektywnej obserwacji diagnostycznej dziecka skierowanego na diagnozę pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu w zakresie:

komunikowania się,

rozwoju relacji,

zainteresowania aktywnościami poznawczymi,

i postawić trafną diagnozę logopedyczną oraz:

dowiedzieć się, jakie są objawy osiowe autyzmu,

poznać cenne wskazówki od doświadczonego logopedy dotyczące charakterystyki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu,

efektywnie zaplanować terapię logopedyczną oraz weryfikować jej postępy,

świadomie przeprowadzić terapię behawioralną,

zapoznać się z przebiegiem terapii prowadzonej przez eksperta na podstawie case studies.

UWAGA!

Szkolenie odbędzie się w formule LIVE.

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi eksperta.

Program szkolenia
Moduł 1

Charakterystyka zaburzenia, objawy oraz obserwacja pacjentów ze spektrum autyzmu

 • Uwarunkowania rozwoju małego dziecka ze spektrum autyzmu.
 • Objawy osiowe autyzmu. Nieprawidłowości w rozwoju mające wpływ na kształtowanie się mowy dziecka – ocena funkcji dokonywana przez logopedę.
 • Wyzwania autyzmu mające wpływ na pracę terapeutyczną.
 • W jaki sposób przeprowadzić obserwację diagnostyczną?
Moduł 2

Autyzm a zaburzenia komunikacji – skuteczna diagnoza

 • W jaki sposób przeprowadzić efektywną diagnozę logopedyczną dziecka ze spektrum autyzmu?
 • Wywiad diagnostyczny – jak zdobyć cenne informacje potrzebne do diagnozy?
 • Przegląd metod diagnostycznych w terapii pacjenta z ASD.
 • Narzędzia diagnostyczne.
 • Kryteria diagnostyczne wg DSM-V, ICD-10.
Moduł 3

Terapia logopedyczna dzieci ze spektrum autyzmu

 • Zasady pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w kontekście dysfunkcji komunikacyjnych, nieprawidłowości funkcjonowania społecznego, rozwoju funkcji poznawczych – przegląd podejść i technik terapeutycznych skutecznych w pracy z małym dzieckiem.
 • W jaki sposób planować skuteczną terapię logopedyczną oraz weryfikować postępy?
 • Cele oraz ogólne zasady terapii behawioralnej dzieci ze spektrum autyzmu.
 • W jaki sposób utrzymać efekty terapii?
Moduł 4

STUDIA PRZYPADKU

 • Chłopiec 7 lat, zdiagnozowany w 3 roku życia, wychowany w pełnej rodzinie z rodzeństwem.
 • Chłopiec 10 lat, zdiagnozowany w 5 roku życia, wychowywany przez samotną matkę.
 • Małe dzieci z autyzmem (od 2 do 7 roku życia) w terapii WWR.
Prelegent
Karina Szafrańska

dr nauk humanistycznych, neurologopeda, wykładowca akademicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ad Verbum Centrum Terapii Mowy i Dysleksji w Warszawie. Dyrektor studia nagrań, aktorka, pedagog, specjalistka dramy. Autorka wielu publikacji i artykułów logopedycznych. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

Ostatnie dni na zapisy!

Niższa cena przy zgłoszeniu do 17 lipca 2020 r.!
Tylko 399 zł netto (zamiast 699 zł netto)!

szkolenie online

20.07.2020

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy