Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Warsztaty online LIVE

Diagnoza i terapia zaburzeń koncentracji uwagi (ADD) u dzieci i młodzieży

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów dziecięcych i rodzinnych oraz pedagogów, nauczycieli i wychowawców, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii dzieci zmagających się z ADD, czyli zaburzeniami koncentracji uwagi.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność w pracy z dziećmi i młodzieżą, która ma trudności ze skupieniem uwagi, uważnym słuchaniem i wykonywaniem przez dłuższy czas określonej czynności czy zadania. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria diagnostyczne oraz charakterystyczne u dzieci i młodzieży objawy, które towarzyszą ADD.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej dzieci i nastolatków przejawia trudności i problemy związane z koncentracją uwagi, impulsywnością, nauką i rozwojem poznawczym, a Ty chcesz wiedzieć jakie są tego źródło i w jaki sposób przeprowadzić trafną diagnozę,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki nowe i sprawdzone przez ekspertów metody pracy oraz narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do pracy z dziećmi i młodzieżą z ADD,
 • Nauczysz się w taki sposób pracować z dziećmi i ich opiekunami, aby cały proces przyniósł spodziewane efekty i pozwolił Twoim podopiecznym na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.
Program warsztatu
Moduł 1

Mechanizmy powstawania i trudności wywołane ADD

 • Oddziaływanie współczesnych uwarunkowań społecznych i zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci i młodzieży, takich jak: nauka online i ograniczony kontakt z rówieśnikami na pojawienie się lub nasilenie objawów ADD – przy użyciu jakich metod pracować z dzieckiem, które przez zaburzenia uwagi nie radzi sobie w szkole?
 • Jak zidentyfikować współwystępowanie zaburzeń koncentracji uwagi z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i problemami emocjonalnymi u dzieci i młodzieży? - przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną i analiza konkretnych sytuacji terapeutycznych
 • Jak rozpoznawać mechanizmy obronne ADD u dzieci i młodzieży oraz objawy maskowane, które mogą przypominać zaburzenia lękowe czy depresyjne? -  praktyczne wskazówki do wykorzystania w pracy z dzieckiem
 • Trudności z koncentracją, roztargnienie, niska odporność na dystraktory, problemy z wykonywaniem określonej czynności, kłopoty z uważnym słuchaniem i pamięcią – przy użyciu jakich metod pracować z dzieckiem, aby wspierać jego rozwój poznawczy i psychofizyczny? – analiza konkretnych metod w oparciu o studium przypadku
Moduł 2

Zasady diagnozowania ADD u dzieci i nastolatków

 • Kryteria diagnostyczne według DSM-V – przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy z dzieckiem zmagającym się z zaburzeniami koncentracji uwagi. W jaki sposób znajomość specyficznych objawów pomaga trafnie zdiagnozować dziecko i ustalić dalszy proces terapii?
 • Diagnoza różnicowa – jak trafnie zidentyfikować i odróżnić ADHD od ADD? – praktyczne wskazówki jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań
 • Jak poprzez znajomość charakterystycznych dla ADD objawów i zachowań ustrzec się przed pochopnym postawieniem diagnozy? – w jakich sytuacjach możemy mówić o zaburzeniach koncentracji uwagi, a kiedy mamy do czynienia z naturalnym rozwojem dziecka lub jego cechami indywidualnymi? – diagnoza w oparciu o studium przypadku
 • Praca z dzieckiem, które ma trudności ze skupieniem uwagi, wykonywaniem przez dłuższy czas określonej czynności czy zadania oraz uważnym słuchaniem – przy użyciu jakich narzędzi komunikacyjnych nawiązać relację z dzieckiem czy nastolatkiem z ADD?
 • Relacja dziecko – terapeuta – rodzice/opiekunowie – wskazówki i narzędzia wspomagające odpowiedni rozwój dziecka i maksymalizujące efekt pracy z rodziną
Moduł 3

Narzędzia i techniki wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Programy uważności oraz praca nad poprawą elastyczności psychicznej – jak poprzez wykorzystanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania złagodzić negatywne stany emocjonalne oraz pracować nad regulacją emocji i poprawą koncentracji uwagi?
 • Jak poprzez wcielenie w życie dziecka zasady 3R (regularność, rutyna, repetycja) wspomóc pracę nad poprawą jego koncentracji? – konkretne ćwiczenia, które pomogą Ci pracować z dzieckiem nad kształtowaniem u niego odpowiednich nawyków
 • Wykorzystanie techniki POMODORO w pracy z dziećmi i młodzieżą – jak pracować z podopiecznym nad poprawą koncentracji i skupieniem podczas wykonywanego zadania, tak aby doprowadzić je do końca?
 • Wykorzystanie techniki „okulary na zaburzenia uwagi” w pracy z dziećmi i młodzieżą mającą kłopoty ze skupieniem uwagi i nadpobudliwością – przedstawienie metody i przykład jej zastosowania w oparciu o studium przypadku
 • Przy użyciu jakich konkretnych metod pracować z rodzicami/opiekunami dziecka czy nastolatka, które cierpi na zaburzenia koncentracji uwagi?
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Omówimy konkretne studia przypadków, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować charakterystyczne dla ADD objawy oraz zachowania u dzieci i młodzieży
 • Przybliżymy Ci techniki oraz narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne pomocne w pracy z ADD, które pomogą ułożyć Ci plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z dzieckiem 
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii młodych osób z zaburzeniami koncentracji uwagi
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 2 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
Warsztaty poprowadzi:
Magdalena Lange-Rachwał
Magdalena Lange-Rachwał

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. Jest współwłaścicielką Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej Mamutek w Poznaniu. Towarzyszy tam mamom w ciąży i po porodzie oraz maluchom 0-2 lata. Jest ekspertem i autorką części poradnikowej dla rodziców w książeczkach z serii Akademia Inteligentnego Malucha (Elementarz Inteligentnego Malucha 1-3, seria Lena) oraz autorką publikacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej oraz na portalach parentingowych. W swojej pracy kieruje się przesłaniem „Świadomy rodzic, lepsze dzieciństwo”.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy