Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Głos pedagogiczny            
 

Certyfikowane szkolenie online 

Działania i procedury interwencyjne na terenie placówki w 2024 r. - natychmiastowa interwencja kryzysowa w środowisku szkolnym

Szkolenie poprowadzi dr n. społ., dr. n. hum. Marlena Stradomska

Certyfikowane szkolenie dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz pedagogów specjalnych z zakresu procedur postępowania i interwencji kryzysowej w trudnych sytuacjach. Oferujemy sprawdzone praktyki natychmiastowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem aktualnych Standardów Ochrony Małoletnich.

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na skutecznej interwencji w przypadku kryzysu psychicznego u ucznia oraz w sytuacji związanej z doświadczeniem przemocy.

Weź udział, aby zapoznać się ze strategiami i procedurami z zakresu działań interwencyjnych na terenie szkoły.

Podczas szkolenia online:
 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę na temat sprawdzonych praktyk psychologiczno-pedagogicznych. Będziesz gotów skutecznie i zgodnie z prawem reagować na różnorodne sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym.
 • Dowiesz się, jak powinna wyglądać dokumentacja na temat zdarzenia kryzysowego w szkole. Zapoznasz się z procedurą „Niebieskiej Karty” oraz wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny.
 • Otrzymasz praktyczne narzędzie, które umożliwią ci natychmiastową interwencję w przypadku kryzysu psychicznego oraz w sytuacjach związanych z przemocą. Poznasz strategie i procedury, które usprawnią proces interwencyjny w placówce oświatowej.
 • Pogłębisz swoją wiedzę na temat psychologicznych aspektów kryzysu, co pozwoli na lepsze zrozumienie i wsparcie ucznia doświadczającego różnych trudności. Otrzymasz narzędzia, dzięki którym proces identyfikacji sygnałów ostrzegawczych oraz diagnozy problemu będzie skuteczniejszy.
 • Dowiesz się, jak powinien przebiegać proces selekcji i budowanie zespołu ds. interwencji kryzysowej w szkole, jakie kwalifikacje i umiejętności są kluczowe dla efektywnej pracy oraz kto może być członkiem zespołu reagowania kryzysowego w placówce.
 • Zapoznasz się z dobrymi praktykami dotyczącymi współpracy z przedstawicielami służb i instytucji zewnętrznych w przypadku sytuacji kryzysowej. Skierujemy uwagę na odpowiednie procedury i zasady informowania zewnętrznych podmiotów, aby interwencja kryzysowa była skuteczna, szybka oraz skoncentrowana na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym w proces interwencji.
Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego otrzymasz kompleksową wiedzę na temat procedur postępowania w sytuacji kryzysu w szkole.
 • Aktualne schematy postępowania i dokumentacja w sytuacji kryzysowej w szkolnym środowisku z uwzględnieniem aktualnych Standardów Ochrony Małoletnich.
 • Analiza konkretnych przypadków z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji kryzysu psychicznego oraz przemocy.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadawać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Program szkolenia online
Moduł 1

Aktualne procedury postępowania w sytuacji kryzysu w szkole

 • Dostosowanie strategii i procedur z uwzględnieniem aktualnych Standarów Ochrony Małoletnich, dzięki którym wprowadzenie działań z zakresu interwencji kryzysowej będzie natychmiastowe.
 • Jak sporządzić dokumentację z sytuacji kryzysowej w szkole? - raport z incydentu, dziennik obserwacji, dokumentacja medyczna, raporty szkolne, listy świadków, plan działaniami awaryjnego, notatka służbowa.
 • Szkolny zespół reagowania kryzysowego. Proces selekcji członków zespołu, który skutecznie będzie zarządzać sytuacjami kryzysowymi w placówce oświatowej. Jakie kwalifikacje i umiejętności powinien mieć członek zespołu?
 • Współpraca z przedstawicielami służb i instytucji. W jakich sytuacjach i kiedy rozpocząć współpracę i poinformować o sytuacji kryzysowej podmioty zewnętrzne?
Moduł 2

Skuteczna interwencja kryzysowa w szkole - sprawdzone praktyki z zakresu natychmiastowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji kryzysowej

 • Jakie narzędzia może wykorzystać placówka oświatowa w celu rzetelnego zidentyfikowania problemu? Zdefiniowanie problemu jako klucz do diagnozy sytuacji kryzysowej, która zapewni skuteczność dalszych działań.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły. Wykorzystanie mechanizmów, które umożliwią wprowadzenie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia środowiska, w którym doszło do sytuacji kryzysowej.
 • Skuteczny proces pozyskiwania informacji. Na jakie działania w zakresie zbierania informacji o uczniu może pozwolić sobie placówka oświatowa z uwzględnieniem prywatności i etyki? Jak powinna wyglądać współpraca z rodziną ucznia? W jaki sposób otrzymać wgląd w sytuację rodziny?
 • Elastyczny plan interwencji dostosowany do specyfiki sytuacji kryzysowej, który uwzględnia dynamikę danej sytuacji. Określenie celów interwencji oraz sprecyzowanie ról poszczególnych osób zaangażowanych w proces interwencyjny.
Moduł 3

Interwencja kryzysowa w przypadku kryzysu psychicznego u ucznia

 • Natychmiastowa interwencja psychologiczna w sytuacji myśli samobójczych u ucznia. Jak rozpoznać wczesne sygnały ostrzegawcze oraz sygnały wysokiego ryzyka? W jaki sposób informować rodziców o kryzysie psychicznym ucznia, biorąc pod uwagę prywatność ucznia?
 • Zasady interwencji w przypadku próby samobójczej ucznia. Ustanowienie jasnych procedur udzielania pierwszej pomocy w przypadku próby samobójczej na terenie szkoły. Współpraca zewnętrza ze specjalistami w celu długotrwałego wsparcia i monitorowania zdrowia psychicznego ucznia.
 • Interwencja kryzysowa w przypadku samobójczej śmierci ucznia. Jak efektywnie wpierać społeczność szkolną i zorganizować pomoc uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły? Z jakich programów wsparcia może skorzystać szkoła?
Moduł 4

Interwencja kryzysowa w przypadku ucznia doświadczonego przemocą

 • Zaburzenia funkcjonowania dziecka doświadczonego przemocą. Jak wypracować skuteczne narzędzia diagnozowania problemu? Jak stworzyć system współpracy z pracownikami szkoły oraz pracownikami reprezentującymi służby i instytucje?
 • Jak reagować w sytuacji ucznia doświadczonego przemocą domową? Opracowanie strategii nawiązywania kontaktu z rodzicami/opiekunami lub bliskimi stosującymi przemoc? Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka doświadczonego przemocą domową? Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji - procedura „Niebieskiej Karty” oraz wniosek o wgląd w sytuację rodziny.
 • Praca z uczniami doświadczającymi przemocy rówieśniczej - identyfikacja ofiar, oprawców i świadków. Jakie konsekwencje prawne może mieć przemoc rówieśnicza? Zasady odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa, wykroczenia oraz czynu karalnego w sytuacji ucznia niepełnoletniego.
 • Jak powinna przebiegać interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia cyberprzemocy przez ucznia? Procedury postępowania skoncentrowane na bezpieczeństwo i ochronę ofiary. Jak powinny być zbierane i zabezpieczane dowody w sytuacji przemocy z użyciem urządzeń elektronicznych?
Szkolenie poprowadzi:
dr n. społ., dr. n. hum. Marlena Stradomska

Psycholog, psychoterapeuta, suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracownik w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym składającego się z dziewięciu części e-booka: Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii i nie tylko. Pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, jest kierownikiem placówki socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie. Dodatkowo jest ekspertką na platformie Życie Warte Jest Rozmowy i członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:
 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu  "Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w te-rapii psychologicznej dziecka".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy