Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Głos pedagogiczny            
 

Certyfikowane szkolenie online live

Przemoc rówieśnicza – jak wdrożyć skuteczny program antybullingowy w środowisku dzieci i młodzieży i podjąć przynoszące rezultaty działania profilaktyczne

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Ludorowska

Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, dzięki któremu dowiesz się, jak krok po kroku wdrożyć skuteczny program antybullingowy w swojej placówce i jak właściwie reagować na objawy przemocy i trudne sytuacje wśród dzieci i młodzieży. 

Co trzecie dziecko w wieku szkolnym doświadcza przemocy ze strony rówieśników. Nękanie fizyczne, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to powszechne zjawiska wśród młodych osób. To problem zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli, pedagogów i psychologów. Osobom doświadczającym przemocy brakuje często świadomości, gdzie i kiedy zaczyna się bullying, jak reagować i komu zgłaszać problem. Jak skutecznie reagować na kryzysowe sytuacje w szkole i poza nią?

 


W skali świata około połowa uczniów w wieku od 13 do 15 lat (150 milionów) doświadcza przemocy rówieśniczej zarówno w szkole jak i poza nią (UNICEF, 2018). Według wyników Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci (2018) przemoc rówieśnicza to najczęstsza forma wiktymizacji, która dotyka ponad połowę młodych osób.
 

Źródło: https://standardy.fdds.pl/blog/4/trzeci-post

Podczas warsztatów online nauczysz się:
 • Jak przeciwdziałać konfliktom i wykluczeniom zanim zmienią się w czynną przemoc? Jak skutecznie integrować grupę i inicjować budowanie relacji w klasie? Jak nauczyć dzieci rozpoznawania, nazywania i reagowania na przemoc? Jak rozmawiać z dziećmi, które są biernymi uczestnikami sytuacji przemocowych?
 • Jak nie bagatelizować problemów członków grupy i uwrażliwić dzieci na zachowania ryzykowne i krzywdzące?
 • Jak właściwie diagnozować sytuację dzieci doświadczających przemocy lub odrzucenia? Z jakich narzędzi może skorzystać nauczyciel, wychowawca, pedagog?
 • Jak nie przeoczyć objawów kryzysu psychicznego u ucznia, który doświadczył przemocy? W jaki sposób zapewnić mu opiekę i wzmacniać poczucie bezpieczeństwa? Jak reagować w kryzysowej sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka?
 • Jak skutecznie zareagować, kiedy w szkole dochodzi do incydentu przemocy rówieśniczej? Na co może pozwolić sobie nauczyciel w świetle prawa? Jakie procedury zapewnią adekwatną interwencję, o jakiej dokumentacji należy pamiętać?
 • Jakie działania należy podjąć w przypadku konfliktu i doświadczeń przemocowych, które mają miejsce poza murami szkoły?
 • Za pomocą jakich metod pracować z dzieckiem agresywnym? Jakie działania podjąć w przypadku klasy zdominowanej przez agresywnego ucznia?
 • Jak rozmawiać z rodzicami dzieci zaangażowanych w przemoc rówieśniczą?
Unikalne korzyści wynikające z udziału w naszym szkoleniu:
 • Szkolenie na żywo. 5 godzin szkolenia, podczas których poznasz skuteczne techniki wspierania i interweniowania w przypadkach bullyingu wśród rówieśników, dowiesz się jakich błędów unikać i jak skutecznie iReagować na nękanie.
 • Sprawdzone metody i rozwiązania do pracy z uczniem agresywnym, dezorganizującym pracę grupy oraz uczniem odrzuconym, narażonym na przemoc lub jej doświadczającym. Przykłady ćwiczeń, scenariusze projektów, propozycje działań, dzięki którym zintegrujesz klasę, zbudujesz dobre relacje w grupie oraz zapoznasz uczniów z procedurami postępowania w przypadku doświadczenia przemocy.
 • Praca na przykładach. Każde zagadnienie omawiane będzie w oparciu o autentyczne przykłady z praktyki prelegenta oraz ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobów na ich uniknięcie.
 • Poznasz sprawdzone działania pomocowe w szkole i ścieżki współpracy z rodzicami. 
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu. Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia. Możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Szczegółowy program
Moduł 1

EFEKTYWNA PROFILAKTYKA I ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ I KONFLIKTOM KLASOWYM

 • „Zawsze był i zawsze będzie”, „przecież nic takiego się nie stało” – jak normalizacja zjawiska bullyingu wpływa na jego nasilenie w szkołach?
 • Jak nauczyciel, rozpoczynając pracę z grupą, może ją skutecznie integrować i wspierać relacje w klasie i spełniać silną potrzebę przynależności wszystkich jej członków? Narzędziownik nauczyciela na pierwszy semestr pracy z grupą – skuteczne rozwiązania i praktyki na integrację nowej klasy np. przesadzanie, pomysły na pracę w grupie itd.
 • Skuteczne praktyki antybullyingowe w środowisku szkolnym, sposoby na przeciwdziałanie zachowaniom wykluczającym w klasie i na normalizowanie wśród uczniów pytania o pomoc. Pomysły na godziny wychowawcze na temat zagrożeń i adekwatnego reagowania na przemoc.
 • Przykłady scenariuszy zajęć profilaktycznych, autorskie ćwiczenia na empatię, dzięki którym uczniowie wczują się w różne role, postarają się zrozumieć sytuację drugiej osoby i spróbują zanalizować jej odczucia oraz przeżycia.
 • Jak radzić sobie z agresją w swojej klasie zanim dojdzie do krzywdzenia innych? W jaki sposób pokazywać uczniom alternatywne sposoby na radzenie sobie z trudnymi emocjami i na rozwiązywanie konfliktów?
 • Jak reagować na długotrwałe wyśmiewanie, przezywanie i dokuczanie jednemu z uczniów? Skuteczna interwencja w przypadku odrzucenia jednego z członów grupy zanim zamieni się w czynną agresję.
Moduł 2

SKUTECZNA INTERWENCJA W SYTUACJACH PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

 • Kiedy „zwykłe dokuczanie” staje się przemocą rówieśniczą? Jak prawidłowo określić granicę między złymi relacjami, kłótnią uczniów, żartem a prześladowaniem? Jak nauczyć dzieci jej określania? Rola nauczyciela w zauważeniu problemu w porę, przeprowadzeniu interwencji i zapewnieniu wsparcia ofiarom, świadkom i sprawcom bullyingu.
 • Jak rozpoznać bullying rówieśniczy? Jakie symptomy powinny zwrócić uwagę nauczyciela? Przykłady nieoczywistych zachowań, które mogą świadczyć o przeżywanej przemocy ze strony grupy, a których nie widać na pierwszy rzut oka.
 • Praktyczne wskazówki, gotowe modele zachowań i zwroty językowe, które pomogą nam we właściwy sposób reagować i wskażą, co robić w sytuacji przemocy rówieśniczej, a czego unikać.
 • Co powstrzymuje dzieci od zgłaszania zachowań przemocowych w środowisku szkolnym? Co zrobić, jeśli dziecko nie chce z nami rozmawiać, broni sprawcę lub boi się konsekwencji? Skuteczne rozwiązania na brak świadomości, czym jest przemoc, poczucie winy i bezradności dziecka.
 • Koło bullyingu – asystenci agresora, kibice, bierni obserwatorzy i ich rola w jego rozpoczynaniu, podtrzymywaniu i przeciwdziałaniu przemocy w grupie. Jak rozmawiać z klasą o przemocy rówieśniczej i efektywnie kształtować postawę empatyczną uczniów?
 • Agresor w klasie – działania profilaktyczne od A do Z. Skuteczne rozwiązania na bullying rówieśniczy – właściwe reagowanie, wspomagające aplikacje, sprawdzone autorskie programy i metody pracy z klasą zdominowaną przez agresywnego ucznia.
 • Prawna odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo uczniów. Co nauczyciel może zrobić w przypadku pracy z uczniem przejawiającym agresywne zachowania? Jak może zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek tragedii np. samookaleczeń lub prób samobójczych uczniów.
 • Efekty bullyingu – zaburzenia psychosomatyczne, myśli samobójcze… Jak skutecznie wspierać osobę poszkodowaną? Na jakie ryzyka jest ona narażona i do kogo zwrócić się o pomoc? Skuteczne sposoby na rozmowę z ofiarą przemocy, efektywne wsparcie i interwencję w kryzysowych sytuacjach.
 • Przykłady projektów antybullyingowych i procedur zgłaszania bullyingu, czyli jak wdrożyć skuteczny system, dzięki któremu każdy uczeń będzie wiedział co, komu, kiedy i w jaki sposób zgłosić?  
 • Jak rozmawiać z rodzicami osób zaangażowanych w przemoc? Scenariusze rozmów i przykłady bezpiecznych komunikatów w kontakcie z rodzicem, który zarzuca nauczycielowi bagatelizowanie problemu lub sam nie reaguje na przemoc.
Moduł 3

CASE STUDY

 • Izolowanie, nieodzywanie się, ignorowanie, rozsiewanie plotek, nastawianie klasy przeciwko, obmawianie w grupach online… – jak reagować na działania uczniów na rzecz wykluczenia jednego z członków grupy? Jak nie przeoczyć, nie bagatelizować smutku i złości ofiar przemocy relacyjnej, która ma mniej widoczną formę niż przemoc fizyczna?
 • Uczeń agresywny ze skłonnością do łamania zasad, który dezorganizuje pracę grupy i staje się ofiarą przemocy słownej i fizycznej. Przykłady sprawdzonych działań w pracy z uczniem agresywnym i nadpobudliwym. Jak regulować trudne emocje agresywnego dziecka? Jak włączyć do grupy wykluczone przez klasę dziecko?
 • Cyberbullying, seksting, grooming, hejt – formy przemocy w internecie, które nie pozostawiają śladów na ciele, za to trwale odbijają się na kondycji psychicznej. Jak wspierać uczniów w przemocy doświadczanej online i poza murami szkoły?
Warsztaty poprowadzi
Agnieszka Ludorowska
Agnieszka Ludorowska

Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, a także liczne szkolenia z zakresu wspierania dziecka i jego rodziny (m.in. kurs podstawowy terapii systemowej, szkolenia z obszaru profilaktyki przemocy wobec dziecka, zaburzeń rozwojowych). Doświadczenie zawodowe zdobywała przede wszystkim w placówkach edukacyjnych (szkoła podstawowa, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Szczególnie interesuje się rolą więzi społecznych w życiu człowieka, a zwłaszcza wczesnych więzi między dzieckiem a jego opiekunami (teoria przywiązania).

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu  "Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w te-rapii psychologicznej dziecka".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy