Uwaga! Sprzedaż szkolenia została zakończona!

Organizator:

Terapia specjalna      

 

Certyfikowane warsztaty online

Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem i nastolatkiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Specjalistyczny warsztat dla psychologów, psychoterapeutów i terapeutów specjalnych, którzy pracują z dziećmi w spektrum autyzmu i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy oraz terapii małoletnich klientów o specyficznych potrzebach rozwojowych

Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą przejawiać się w wielu obszarach funkcjonowania dziecka. Objawy mogą przyjmować różne nasilenie i są bardzo indywidualną kwestią dla każdej osoby będącej w spektrum autyzmu. W związku z tym każda osoba z ASD funkcjonuje w nieco inny, specyficzny dla siebie sposób. Do tego dochodzą także często współwystępujące z ASD zaburzenia, jak np. ADHD czy niepełnosprawność intelektualna.

Głównym celem szkolenia jest uwrażliwienie uczestników warsztatów na specyfikę zaburzeń, jakimi są zaburzenia ze spektrum autyzmu, przygotowanie ich do przeprowadzenia wnikliwej i trafnej diagnozy oraz przekazanie praktycznych wskazówek, jak zaplanować efektywne oddziaływania terapeutyczne względem dziecka i nastolatka z ASD.

Weź udział w szkoleniu jeśli:
 • w Twoim gabinecie pojawiają się dzieci z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu, a Ty chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu specyfiki ASD oraz wspierania, zarówno swoich małoletnich klientów, jak i ich opiekunów,
 • chcesz pozyskać nowe kompetencje z zakresu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i uzyskać informacje na temat stosowania narzędzi diagnostycznych, jak np. PEP-R,
 • zależy Ci na poznaniu konkretnych metod terapeutycznych, jak np. ESDM, RDI czy TUS, dzięki którym będziesz mógł skutecznie pomagać swoim małoletnim klientom w radzeniu sobie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Podczas szkolenia omówimy na przykładach:
 • W jakich obszarach funkcjonowania dziecka przejawiają się główne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu?
 • Dlaczego włączenie rodziców/opiekunów oraz informacji z innych źródeł, np. od nauczycieli, jest niezbędne w procesie diagnostycznym ASD?
 • Jak wyglądają aktualne kryteria diagnostyczne DSM-V i ICD-10 i jakie zmiany w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu wprowadza nowa klasyfikacja ICD-11?
 • Z jakimi zaburzeniami najczęściej współwystępuje ASD i jakie znaczenie mają te współwystępujące zaburzenia dla procesu diagnostycznego?
 • Jakie metody i testy diagnostyczne warto wykorzystać w trakcie przeprowadzania diagnozy ASD? – na przykładzie PEP-R
 • Dlaczego rzetelna psychoedukacja odgrywa znaczącą rolę w procesie oddziaływań terapeutycznych i wspierania dziecka z ASD?
 • Jak wykorzystać metodę ESDM, RDI oraz technikę TEACCH w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
 • Jak prowadzić terapię poznawczo-behawioralną oraz Trening Umiejętności Społecznych, aby uzyskać oczekiwane efekty pracy terapeutycznej z dzieckiem i nastolatkiem z  ASD?
Program warsztatów
Moduł 1

Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz specyfika funkcjonowania dziecka lub nastolatka z ASD

 • Podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu – jakie czynniki genetyczne i środowiskowe mają wpływ na rozwinięcie się ASD?
 • Brak kontaktu wzrokowego, małe zainteresowanie ludźmi, brak odpowiedzi na ekspresję twarzy opiekuna – czyli jakie zachowania dziecka, już przed 3 r.ż., mogą wskazywać na występowanie spektrum autyzmu?
 • Problemy komunikacyjne na płaszczyźnie werbalnej i niewerbalnej – jakie trudności w obrębie komunikowania się mogą przejawiać małoletni klienci z ASD?
 • Interakcje społeczne u dzieci i nastolatków w spektrum autyzmu.
  CASE STUDY:
  Po czym rozpoznać, że prezentowane przez małoletniego klienta zachowania świadczą o ASD, a nie są przejawem np. jego introwertyzmu czy nieśmiałości?
 • Ograniczone wzorce zachowań, stereotypie ruchowe, umiejętności wysepkowe – jak zidentyfikować ich występowanie w codziennym funkcjonowaniu dziecka? – praktyczne wskazówki dotyczące szczególnie istotnych dla specjalisty niuansów
Moduł 2

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu i ocena funkcjonowania dziecka

 • Elementy diagnozy oraz specyfika procesu diagnostycznego – praktyczne wskazówki do przeprowadzenia rzetelnego wywiadu z rodzicami/opiekunami, obserwacji dziecka oraz analizy dostępnych źródeł, jak np. opinie ze szkoły, czy rodzinne nagrania
 • Kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 w praktyce gabinetowej – jak trafnie zastosować kryteria diagnostyczne w analizie przypadku danego klienta, na jakie niuanse diagnostyczne należy zwrócić uwagę oraz jakie zmiany w diagnozie przyniesie nowa klasyfikacja ICD-11?
 • Z jakimi zaburzeniami najczęściej współwystępują zaburzenia ze spektrum autyzmu i jaki ma to wpływ na przebieg procesu diagnostycznego? – omówienie specyfiki współwystępowania ASD m.in. z ADHD, zaburzeniami lękowymi, epilepsją czy niepełnosprawnością intelektualną
  CASE STUDY: analiza studium przypadku chłopca z ASD i zaburzeniami lękowymi
 • Test przesiewowy pod kątem rozwoju społecznego oraz testy oceniające rozwój dziecka, jak np. PEP-R w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci
  CASE STUDY: studium przypadku 5-letniej dziewczynki z podejrzeniem ASD, w diagnozie której posłużono się testem diagnostycznym PEP-R
 • Jak zorganizować pracę w interdyscyplinarnym zespole diagnostycznym specjalistów? – praktyczne wskazówki dotyczące współpracy między psychologiem, psychiatrą, logopedą i pedagogiem specjalnym
Moduł 3

Metody, techniki i narzędzia przydatne w pracy terapeutycznej z dzieckiem lub nastolatkiem z ASD

 • Psychoedukacja opiekunów dziecka – kluczowe informacje, w które należy wyposażyć rodziców/opiekunów, aby pomóc im zrozumieć i wspierać potrzeby rozwojowe ich dziecka  
 • Metoda ESDM oraz Metoda Rozwoju Relacji (RDI) – jak zaplanować skuteczny model wczesnej interwencji oraz efektywne oddziaływania terapeutyczne w zakresie głównych objawów ASD? – scenariusze terapeutyczne i zalecenia odnośnie stosowania ESDM i RDI
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – jak wykorzystać wzmacnianie, wygaszanie oraz modelowanie w pracy z małoletnim klientem z ASD – praktyczne wskazówki i niuanse, na które warto zwrócić uwagę, aby przeprowadzić efektywną i skuteczną terapię poznawczo-behawioralną
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – jak z pomocą TUS pracować z dzieckiem lub nastolatkiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad jego deficytami w obszarze interakcji społecznych?
  CASE STUDY: omówienie przebiegu Treningu Umiejętności Społecznych u chłopca z ASD, przejawiającego trudności w zakresie kontaktów rówieśniczych oraz odczytywania i rozumienia uczuć innych osób
 • Integracja sensoryczna – kiedy warto włączyć ją do terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? – praktyczne zalecenia dotyczące wprowadzenia zajęć integracji sensorycznej do oddziaływań terapeutycznych
  CASE STUDY: specyfika pracy i wyzwania terapeutyczne podczas prowadzenia zajęć z dzieckiem z ASD oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podejście TEACCH w terapii autyzmu – wskazówki dotyczące opracowywania indywidualnego profilu edukacyjnego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD, zabawy wspierające rozwój oraz edukacja włączająca - wytyczne dla specjalistów do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu o wysokim i niskim stopniu funkcjonowania
Warsztaty poprowadzi
Joanna Węglarz

Dyrektorka NPDN Studio Psychologiczne, psycholożka, specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka trenerka, przedsiębiorczyni. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: „Psychologia kliniczna” na AMG w Gdańsku, „Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna” na UMCS w Lublinie oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą” na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu. Stale rozwija swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, takich jak m.in. „Kurs podstaw psychoterapii – elementarz psychoterapeuty”, „Dysleksja Rozwojowa”, „Elementarz Psychoterapeuty”, „Podstawy wiedzy o neurorozwoju”, „Diagnostyka FASD”, „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci”, „Więź jako czynnik chroniący rozwój”, „Integracja odruchów dynamicznych i proksymalnych”, „Terapia Taktylna”, „ESDM stopień I”, „EMDR – stopień I i II”, „Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Jest autorką wielu programów szkoleniowych oraz współautorką 4 książek  z zakresu psychologii:  „Mruczący kotek. Zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków.”, „Wspólna przygoda. Scenariusze zajęć rozwijających umiejętności społeczne”, „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży. Przewodnik dla terapeutów” oraz „Czas Relacji”.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu - "Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy