Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

                    

 

Sztuczna Inteligencja w edukacji - skuteczne narzędzia w pracy nauczyciela, pedagoga i psychologa w roku szkolnym 2023/2024

Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów nauczania zainteresowanych wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w nauczaniu.

W trakcie szkolenia na żywo prelegent Marek Grzywna, zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers, zaprezentuje najnowsze metody wspomagające uczenie się, motywowanie do nauki oraz utrwalanie wiedzy szczególnie przy wykorzystaniu narzędzi, których działanie oparte jest na sztucznej inteligencji (AI). Podczas spotkania zostaną przedstawione sposoby na wykorzystanie AI w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych, w pracy psychologów i pedagogów szkolnych oraz w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 

Szkolenie oparte na metodach, narzędziach i konkretnych przykładach wykorzystania AI 

Innowacyjne metody kształcenia i techniki wspomagające naukę bazujące na AI

Nieszablonowe metody pracy z uczniem i nowe formy prezentowania materiału

Przykłady wykorzystania narzędzi opartych na AI w różnych kontekstach nauczania

Podczas szkolenia online:
 • Dowiesz się, jak personalizować nauczanie dzięki analizowaniu danych o uczniach przy pomocy sztucznej inteligencji, która może również wspomóc diagnozę problemów oraz ocenę postępów ucznia.
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki, jak wdrażać AI w codziennej pracy w szkole, bez względu na poziom nauczania i przedmiot,
 • Zyskasz wiedzę o kompetencjach niezbędnych do zrozumienia i efektywnego wykorzystywania AI w pracy nauczyciela/psychologa/pedagoga szkolnego.
 • Pokażesz uczniom różne sposoby na pozyskiwanie wiedzy, naukę przez zabawę i motywowanie do nauki dzięki wykorzystaniu nowych technologii.
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać konkretne aplikacje oparte na AI, dostępne na komputery, tablety i smartfony, które z łatwością wdrożysz na swoich lekcjach.
 • Dowiesz się, jaką rolę i znaczenie ma sztuczna inteligencja w edukacji i jak ważne jest przekazywanie wiedzy o niej uczniom, rodzicom, a także współpracownikom.
 • Poznasz sposoby na wykorzystanie narzędzi opartych na AI w pracy z uczniami ze SPE oraz w edukacji wczesnoszkolnej.
UNIKALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego poznasz innowacyjne metody kształcenia oparte na sztucznej inteligencji oraz metodzie STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka)
 • Pakiet narzędzi i metod do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela na każdym poziomie nauczania oraz dla psychologów i pedagogów szkolnych
 • Przykłady wykorzystania konkretnych aplikacji na różnych przedmiotach i w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Program szkolenia
Moduł I

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nauczaniu jako megatrend kształtujący edukację w roku szkolnym 2023/2024

 • Niezbędna terminologia związania z AI – czym jest sztuczna inteligencja, w jaki sposób działa i jak można ją wykorzystywać w nauczaniu w szkole.
 • Wpływ AI na zaangażowanie uczniów, postępy w nauce, motywację i wyniki – przegląd top 3 możliwości
 • Sztuczna inteligencji w nowej rzeczywistości – BANI – jak efektywnie wykorzystywać AI w czasach chaosu i niepewności, szukając nowych i skutecznych rozwiązań nadchodzących wyzwań i problemów.
Moduł II

Poszerzanie kompetencji nauczyciela w zakresie wykorzystania AI w codziennej pracy

 • Jak efektywnie wykorzystywać AI w pracy nauczyciela? Obligatoryjne umiejętności i zakres wiedzy, które wspomogą pracę ze sztuczną inteligencją oraz z narzędziami przez nią wspieranymi.
 • Przedstawienie zasobów internetowych (i nie tylko), z których nauczyciel może czerpać wiedzę na temat AI, poszerzać swoje kompetencje i dzięki temu podnosić jakość prowadzonych przez siebie zajęć.
 • CASE STUDY: Przykłady działań aktywizujących i angażujących uczniów na lekcjach, tworzenie własnych scenariuszy lekcji, które wykorzystują technologie oparte na AI – praktyczne wskazówki i przykłady do wdrożenia na lekcjach.
Moduł III

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w różnych obszarach edukacji – praktyczne wskazówki dla nauczycieli, psychologów oraz pedagogów szkolnych

 • CASE STUDY: Przykłady wykorzystania AI w pracy z dziećmi młodszymi i starszymi.
 • CASE STUDY: Przykłady wykorzystania AI na różnych przedmiotach szkolnych i na różnych poziomach nauczania.
 • CASE STUDY: Narzędzia oparte na AI w pracy psychologa i pedagoga szkolnego – w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc rozwiązywać osobiste problemy uczniów? Omówienie przykładów.
 • Indywidualne podejście do nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W jaki sposób AI może pomóc w nauce m.in. uczniom z ADHD, z zaburzeniami w komunikowaniu się, ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się i z chorobami przewlekłymi?
Moduł IV

Narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji – przykłady aplikacji wspierających edukację

 • STEAM a AI – w których obszarach z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki można efektywnie wykorzystywać sztuczną inteligencję i z jakich narzędzi i aplikacji korzystać w ramach wyposażenia Laboratoriów Przyszłości.
 • Narzędzia do personalizacji nauczania – do czego służą, jak z nich korzystać i jak efektywnie wykorzystać je do zwiększenia jakości nauczania?
 • Analizowanie danych o uczniach: wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z diagnozowaniem problemów z uczeniem się, dzięki wykorzystaniu AI oraz ocenianie przy wsparciu sztucznej inteligencji.
Moduł V

SESJA Q&A

- wyjaśnienie wątpliwości w temacie wyzwań i możliwości związanych z wykorzystaniem AI w nauczaniu.

Po ukończeniu szkolenia online:
 • Przygotujesz kreatywne zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii bazujących na sztucznej inteligencji.
 • Rozwiniesz swoje dotychczasowe umiejętności dydaktyczne i uatrakcyjnisz prowadzone przez siebie zajęcia
 • Będziesz potrafił wdrożyć aplikacje i innowacyjne technologie na swoje lekcje w odpowiedzi na zmiany w podstawie programowej od roku szkolnego 2023/2024
 • Poznasz szereg metod i narzędzi pobudzających ciekawość poznawczą oraz zdolność krytycznego myślenia u uczniów
 • Rozwiniesz kompetencje w zakresie nowych technologii oraz sztucznej inteligencji, dzięki którym podniesiesz jakość prowadzonych przez siebie zajęć
 • Wykorzystasz pomysły i wskazówki dotyczące nauczania, przekazane przez prelegenta – doświadczonego nauczyciela i trenera edukacyjnego
Szkolenie poprowadzi:
Marek Grzywna

Doświadczony trener, nauczyciel informatyki i biologii, egzaminator OKE, a także dyrektor szkoły dla dorosłych. Posiada bogate osiągnięcia i doświadczenie zarówno w dziedzinie edukacji, jak i w biznesie. Pasjonat edukacji, który zaangażowany jest w rozwój nowatorskich metod nauczania, rozwijanie umiejętności cyfrowych i promowanie nauki informatyki wśród uczniów. Jego osiągnięcia i zaangażowanie zostały docenione na wielu poziomach, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Został uznany za jednego z najbardziej wpływowych nauczycieli na świecie, zdobywając tytuł Zwycięzcy etapu globalnego AI Impact Shapers w 2021 roku. Jego innowacyjne podejście do nauczania i zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji zostało docenione na arenie międzynarodowej. W roku 2022 otrzymał prestiżową nagrodę Global Principal Award, przyznawaną najlepszym dyrektorom szkół na całym świecie. Jego przywództwo i zaangażowanie w rozwój szkoły dla dorosłych zostały docenione jako wybitne. Jest również laureatem tytułu Global Edu Leader w roku 2021, co świadczy o jego wpływie na rozwój edukacji na skalę globalną. Wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku 2022.

 

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy