Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

      TERAPIA SPECJALNA

 

Certyfikowane warsztaty

DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM Z ZABURZENIAMI ZACHOWANIA I KONCENTRACJI – EFEKTYWNE METODY PRACY Z WYKORZYSTANIEM TERAPII SI, INTEGRACJI BILATERALNEJ ORAZ TEORII POLIWAGALNEJ

Warsztaty online poprowadzi Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz  – certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej i pedagog

Specjalistyczne warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych, które mają pomóc rodzicom, pedagogom i psychologom zdobyć nowe umiejętności z zakresu efektywnych technik wspierających dzieci, wykazujących zaburzenia zachowania i problemy z koncentracją uwagi, są przestymulowane i mają niską odporność na dystraktory. 

W trakcie spotkania pokażemy, jak dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i wdrożeniu ich do codziennej praktyki, możesz pomóc dziecku w bezpieczny sposób zredukować nadmiar bodźców.

Podczas warsztatów online dowiesz się:
 • Jak skutecznie diagnozować przebodźcowanie i przeciążenie poznawcze u przedszkolaków?
 • Jakie narzędzia i dobre praktyki bazujące na terapii SI, BI i teorii poliwagalnej,  efektywnie poprawią samoregulację emocji przestymulowanego przedszkolaka i poprawią jego kompetencje edukacyjne?
 • Jak wspierać dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji  i dostarczać im mechanizmy obronne przeciwko przeciążeniu poznawczemu  oraz  nauczyć je  radzenia sobie z licznymi czynnikami rozpraszającymi, które wytwarza współczesny świat?
 • Jakie techniki stosować na co dzień w grupie przedszkolnej, aby uspokoić układ nerwowy dzieci? Co zrobić, gdy nie panujemy nad zachowaniem dziecka? Jak je uspokoić?  
 • Jak rozwijać funkcje wykonawcze  i wzmacniać gotowość szkolną przedszkolaka? W jaki sposób aktywność polisensoryczna wspiera rozwój gotowości szkolnej dziecka?
 • Jak doskonalić kondycję psychofizyczną dzieci oraz stworzyć optymalne warunki do rozwoju i polepszenia pamięci, uwagi i percepcji dziecka?
 • Przy użyciu jakich metod pracować z dzieckiem, aby wspierać jego rozwój poznawczy i psychofizyczny?
 • Jak ruch i zabawa wpływają na umiejętność skupienia i nauki u dzieci? Jakie zabawy i ćwiczenia wybierać, aby poprawić refleks i spostrzegawczość dziecka? W co bawić się z dzieckiem  nadaktywnym i impulsywnym?
 • Jak dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i wdrożeniu ich do codziennej praktyki możesz pomóc dziecku krok po kroku osiągnąć samoregulację w zachowaniu?

UNIKALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas których poznasz nowe i sprawdzone metody pracy z dzieckiem przedszkolnym z problemami koncentracji uwagi!
 • Techniki wspomagające rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, współdziałania zmysłów, kontroli emocjonalnej, rozwoju motoryki i planowania ruchu.
 • Przykłady ćwiczeń, scenariusze lekcji i zabaw, które wspierają kontrolę własnego ciała i pomagają w panowaniu nad zachowaniem i umiejętnością koncentracji uwagi u dzieci.
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł 1

Przyczyny zaburzeń uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym - od czego zależy koncentracja, uważność i samoregulacja emocji i zachowania

Część I

Czynniki rozwojowe - rozwój motoryczny, sensoryczny i emocjonalny dzieci przedszkolnych  

 • Praca układu nerwowego a gotowość do słuchania, patrzenia, współpracy, czyli zaangażowania społecznego (elementy Teorii Poliwaganej).
 • Wpływ aktywności  fizycznej na dworze na zdrowie, zachowanie i koncentrację dzieci. Dlaczego tak ważne jest tworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozładowania emocji dziecka?
 • Zabawa jako praca dla mózgu – jakie zabawy i zabawki wpływają wyciszająco oraz regulująco na dzieci?
 • Wpływ odżywiania i wody na pracę mózgu, czyli dlaczego tak ważne jest to, co jedzą dzieci? W jaki sposób woda wpływa na efektywność mózgu i dlaczego nazywana jest niezbędnym składnikiem odżywczym?
 • Dominacja ręki, nogi, ucha i ich wpływ na uczenie się dziecka.

Część II

Czynniki środowiskowe – jak modyfikacja środowiska może wpłynąć na zachowanie dziecka

 • Poczucie bezpieczeństwa jest terapią, czyli psychiczny komfort dziecka jako punkt wyjścia do rozwijania umiejętności koncentracji uwagi.
 • Wpływ rówieśników i zaangażowanie społeczne dziecka a jego umiejętność skupienia i kontrola emocji.
 • Wpływ dobrostanu nauczyciela i rodzica na dzieci – dlaczego tak ważne jest, aby ćwiczyć własną samoregulację? Jak nasz nastrój, nasze problemy i emocje wpływają na dziecko?
 • Problemy z identyfikacją negatywnych dystraktorów w przedszkolu, które utrudniają pracę w grupie – jak dostosować środowisko przedszkolne do potrzeb dziecka, usunąć zbędne rozpraszacze? Jakie warunki są pomocne w kształtowaniu umiejętności skupienia uwagi?
Moduł 2

Skuteczna diagnoza przebodźcowania i przeciążenie poznawczego u przedszkolaka – labilność emocjonalna i zaburzenia uwagi

 • Symptomy zespołu zaburzeń uwagi - co wpływa na koncentrację, uważność i kontrolę zachowania? W jakich sytuacjach możemy mówić o zaburzeniach koncentracji uwagi, a kiedy mamy do czynienia z naturalnym rozwojem dziecka lub jego cechami indywidualnymi? – diagnoza w oparciu o studium przypadku.
 • Strefy regulacji emocji (Emocjonalna Góra), czyli narzędzie do skutecznego diagnozowania potrzeb przedszkolaka, przykłady konkretnych zachowań sygnalizujących przebodźcowanie dziecka.
 • Nieśmiałości, wycofanie, złość, zachowania agresywne wobec rówieśników lub opiekunów – jak mogą się objawiać problemy z labilnością emocjonalną i koncentracją dzieci? Co trzeba wiedzieć, aby podjąć działania profilaktyczne?
 • Jak nauczyć dzieci rozpoznawać i nazywać czynniki rozpraszające? Zasady postępowania z uczniem z deficytem koncentracji uwagi.
Moduł 3

Narzędzia i metody doskonalące rozwój motoryczny, społeczno-emocjonalny oraz wspierające uwagę i koncentrację u dziecka w wieku przedszkolnym

 • Znaczenie równowagi dla rozwoju mózgu – jak ją ćwiczyć?  Jak zwiększyć efektywność uczenia się dziecka z deficytem uwagi?
 • Metody stymulujące i terapeutyczne skuteczne w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, dzięki którym dziecko będzie mogło odreagować napięcie psychoruchowe oraz zdobędzie wiedzę o sposobie radzenia sobie z niepokojem fizycznym i emocjonalnym.
 • Uważność, oddech, ruch, techniki manualne jako techniki do codziennego stosowania w grupie uczniów, które uspokoją układ nerwowy dzieci i pomogą rozwiązać krytyczną sytuację.
 • Gimnastyka neuronalna - które aktywności wspierają konkretne obszary mózgu - przykłady ćwiczeń wspierających działania profilaktyczne, elementy treningu uważności.
 • Praktyki do pracy indywidualnej z przestymulowanym dzieckiem na przykładzie konkretnych przypadków.
 • Elementy gimnastyki bilateralnej – dlaczego poprawa koordynacji ciała poprawi refleks i spostrzegawczość Twoich uczniów? Wykaz ćwiczeń wspierających rozwój integracji bilateralnej.
 • Jak w pełni wykorzystywać możliwości zmysłów podczas wykonywania codziennych zadań? Ciekawe rozwiązania zaczerpnięte z Terapii SI.
 • Dotyk „karmi” mózg – przykłady zabaw sensorycznych. Uczenie przez doświadczenie z wykorzystaniem przedmiotów znalezionych w przedszkolu, szkole, parku i innych miejscach z najbliższego otoczenia.
 • Propriocepcja i panowanie nad ciałem a kontrola emocji. Przykłady ćwiczeń proprioceptywnych, które wspierają kontrolę własnego ciała i pomagają w kontrolowaniu zachowania i umiejętność koncentracji uwagi. Dobre praktyki na start dnia w przedszkolu i szkole.
 • Uwaga wzrokowa a koncentracja. Ćwiczenia funkcji poznawczych, które polepszą koncentrację i pamięć. Jak przy pomocy prostych akcesoriów dostępnych w przedszkolu i szkole rozwijać sprawność motoryki małej i percepcji wzrokowej dziecka?
 • Co zrobić, gdy dziecko nie słucha, zapomina, co miało zrobić, komunikaty słowne do niego „nie docierają”? Jak poprawić uważność słuchową?
 • Moc zapachu/aromaterapia a praca mózgu – ćwiczenia stymulujące zmysł węchu. Pomysły na zabawy.
 • Smak. Wpływ jedzenia na uczenie – co jeść, aby wspomagać pracę mózgu? Pomysły na ciekawe zajęcia promujące zdrowe odżywianie i pobudzające zmysł smaku.
Moduł 4

Studium przypadku – sytuacje z praktyki, w których przedszkolak wykazuje objawy nadpobudliwości psychoruchowej i przestymulowania

 • Trudności z koncentracją, roztargnienie, niska odporność na dystraktory, problemy z wykonywaniem określonej czynności, kłopoty z uważnym słuchaniem i pamięcią – przy użyciu jakich metod pracować z dzieckiem, aby wspierać jego rozwój poznawczy i psychofizyczny? Co zrobić, gdy przedszkolaki szybko tracą uwagę podczas wykonywania zadania?  – analiza konkretnych metod w oparciu o studium przypadku.
 • Problemy z podejmowaniem decyzji, zagubienie, zamknięcie w sobie, czyli jak reagować na trudne zachowania dziecka? Jak krok po kroku wesprzeć dziecko w organizacji miejsca pracy i zmobilizować do działania? Case study.
 • Dyscyplina w grupie przedszkolnej. Jak nie pozwolić, aby zachowanie ucznia z zaburzeniami zachowania dezorganizowało pracę całej klasy? Jak zapanować nad uczniem nadaktywnym, który rozprasza resztę grupy? Case study, rady terapeuty.
WARSZTATY POPROWADZI
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki. Właścicielka gabinetu terapeutycznego Zmysłek Centrum Rozwoju i Wsparcia Dziecka, w którym prowadzi również liczne szkolenia dot. dzieci i pracy z nimi. Pisze artykuły związane z pedagogiką, terapią pedagogiczną, nauczaniem i integracją sensoryczną.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 26 września 2023 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

ONLINE

28.09.2023

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

ONLINE

28.09.2023

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

ONLINE

28.09.2023

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • DOSTĘP LIFETIME DO KURSU "Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI".
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy