Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Forum Placówek Niepublicznych                       

 

Retransmisja szkolenia online

KONTROLA WYDATKOWANIA DOTACJI W 2024 R. – NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA CHRONIĄCA  PLACÓWKĘ NIEPUBLICZNĄ

Specjalistyczne szkolenie przygotowujące do kontroli wydatkowania dotacji przez organ nadzoru, dokumentowania wydatków pokrywanych z dotacji oraz organizacji działalności placówki niepublicznej.

Zobacz, jak w rzeczywistości:
 • przygotować dowody księgowe na potrzeby kontroli,
 • kształtuje się katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji,
 • dochodzić swoich praw w przypadku niesłusznej decyzji organu nadzoru.
Jeśli:
 • chcesz wiedzieć, jak najnowsze zmiany prawno-oświatowe wpływają na funkcjonowanie i finanse placówki niepublicznej,
 • regularnie pozyskujesz środki finansowe z dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki i przygotowujesz się do rocznego podsumowania ich wydatkowania,
 • chcesz mieć pewność na co możesz wydatkować i jak dokumentować wydawane środki z budżetu JST, by uniknąć ich zakwestionowania,
 • chcesz sprawdzić  czy twoja dokumentacja zapewni Ci bezpieczne przejście kontroli wydatkowania dotacji w swojej placówce,
 • szukasz odpowiedzi, jak dochodzić swoich roszczeń lub bronić praw w sytuacjach spornych z organem kontrolnym,

zapraszamy na transmisję szkolenia online dla osób prowadzacych i zarządzających placówkami niepublicznymi, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo oraz przykłady obrazujące w dostępny sposób zawiłości związane ze środkami z budżetu JST.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • wszystkie istotne zagadnienia związane z przygotowaniem do rocznego rozliczenia pozwalające samodzielnie zweryfikować wydatki, by mieć pewność, że zostały prawidłowo udokumentowane,
 • na co należy przygotować się w zakresie kontroli wydatkowania dotacji na funkcjonowanie placówki niepublicznej w 2024 r.,
 • jakich terminów należy przestrzegać w związku ze zmianami w placówce mogącymi spowodować aktualizację dotacji,
 • jakie są poszczególne kroki przygotowujące na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji, aby nie zostać zaskoczonym przez kontrolerów,
 • jakie są prawa i obowiązki placówki niepublicznej, która chce wejść w spór w związku z wynikami kontroli wydatkowania.
Szczegółowy program szkolenia
Blok 1

Jak być przygotowanym na kontrolę wydatkowania dotacji w 2024 r.?

 • Organ kontrolujący. Kto może przeprowadzić kontrolę wydatków w placówce niepublicznej? Kiedy i na jakiej podstawie może odbyć się kontrola?
 • CASE STUDY: Zapisy w statucie i dokumentach wewnętrznych uzasadniające wydatkowanie środków otrzymanych przez placówkę – przykłady i wskazówki.
 • Jaka dokumentacja podlega kontroli – co może sprawdzić organ kontroli i jakich informacji należy mu udzielić.
 • Kiedy można odmówić wglądu w dokumentację? Jakie dokumenty nie podlegają kontroli?
Blok 2

Dokumentowanie wydatkowania dotacji – jak uniknąć zastrzeżeń organu kontrolującego?

 • Finansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków przyznanych placówce – przewodnik po zakresie finansowania, formach wynagrodzenia, i wymiarze czasu pracy w kontekście finansowania wynagrodzenia z dotacji
 • CASE STUDY: Dobre praktyki w dokumentowaniu wydatków – metody wskazujące, jak opisywać ogólne rachunki i faktury, by uniknąć błędów i uchronić się przed kwestionowaniem dokumentów w przyszłości
 • Poniesione koszty – praktyczne porady, co poza fakturą może stanowić dowód księgowy?
 • Kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków na uczniów z niepełnosprawnością – jak pobierać dotację na ucznia z niepełnosprawnością? W jakiej wysokości? Jak dokumentować i dzielić wydatki na potrzeby tych uczniów?
Blok 3

Wyniki kontroli – możliwości placówki wobec negatywnych wyników kontroli

 • Zalecenia pokontrolne i protokół kontroli – zastrzeżenia organu prowadzącego placówkę do wyniku kontroli i możliwości ich zgłoszenia.
 • CASE STUDY: Niezgodne z prawem działania organu dotacyjnego – dlaczego organ udzielający dotacji nie może jej wstrzymać na okres kontroli?
 • Opieszałość organu dokonującego kontroli – jak bronić się przed negatywnymi skutkami przedłużającej się kontroli?
 • Jakie roszczenia przysługują placówce w przypadku błędów popełnionych w trakcie kontroli? Jak dochodzić swoich praw i jak je właściwie udokumentować?
Co wyróżnia nasze szkolenie?
 • Aż 4 godziny szkolenia  – praktyczna formuła szkolenia pomoże Ci zdobyć niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania finansami w swojej placówce i pełnej kontroli nad ich wydatkowaniem i rozliczaniem w trybie rocznym.
 • Najaktualniejsza wiedza prawna – wyposażymy Cię w aktualną wiedzę o najważniejszych zmianach w prawie oświatowym obowiązujących w roku 2024, mających wpływ na finansowanie i wydatkowanie w placówce niepublicznej.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik-praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie funkcjonowania i finansowania działalności placówek niepublicznych.
Szkolenie skierowane do:
 • dyrektorów, wicedyrektorów niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • osób prowadzących i właścicieli,
 • osób odpowiedzialnych za finanse i rozliczanie niepublicznych placówek oświatowych.
Prowadzący
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

„Specjalizuję się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Jestem redaktorem prowadzącym czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, a także autorem szeregu artykułów, publikacji i licznych komentarzy w mediach”.

Koszt uczestnictwa
RETRANSMISJA SZKOLENIA

Ta wersja zawiera:

 • dostęp do retransmisji szkolenia szkoleniu prowadzonego przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 7 dni od daty retransmisji,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy