Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Życie Szkoły      Małe Charaktery

 

Szkolenie online „na żywo”

Trudności edukacyjne i psychologiczne dzieci w klasach I–III – narzędzia do efektywnego nauczania i wspierania uczniów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Certyfikowane szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przygotowujące do codziennej pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnym i psychologicznymi

Jeśli chcesz:
 • zwiększyć efektywność nauki dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce dzięki technikom aktywizującym pracę mózgu,
 • usprawnić kompetencje grafomotoryczne i ruchowe uczniów z wykorzystaniem gotowych propozycji ćwiczeń i zabaw,
 • stworzyć w klasie atmosferę zaufania i współpracy i dzięki temu zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczniów,
 • kształtować w dzieciach umiejętności nazywania i wyrażania wewnętrznych przeżyć i emocji,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości i samoocenę uczniów z wykorzystaniem ich własnych zasobów i potencjału,
 • wyposażyć się w zestaw ćwiczeń oddechowych i technik mindfulness wspomagających u dzieci zdolność radzenia sobie ze stresem.

weź udział w warsztatowym szkoleniu dla nauczycieli klas I–III, które przygotuje Cię do skutecznej pracy dydaktycznej i udzielania efektywnego wsparcia psychologicznego.

Szkolenie, podzielone na 2 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na kształtowanie praktycznych umiejętności.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Jak wykorzystać wiedzę z zakresu neurodydaktyki, by zwiększyć efektywność edukacji dzieci przejawiających trudności w nauczaniu wczesnoszkolnym, m.in. z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową, problemem z koncentracją uwagi,
 • W jaki sposób stworzyć w klasie atmosferę bazującą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa poprzez wprowadzanie zabaw i gier opierających się na współpracy pomiędzy rówieśnikami,
 • Jak budować relacje z uczniami, aby z jednej strony poznać ich potencjał i motywować do rozwoju, a z drugiej – być wspierającym dorosłym w obliczu przeżywanych przez nie trudności,
 • W jaki sposób zwiększać poczucie własnej wartości i rozwijać kompetencje dziecka poprzez zajęcia wykorzystujące tutoring w szkole,
 • Jakie ćwiczenia i techniki wprowadzić podczas zajęć, aby doskonalić u podopiecznego umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Szczegółowy program:
Panel 1.

Jak efektywnie uczyć dzieci przejawiające trudności w nauczaniu wczesnoszkolnym, wykorzystując narzędzia neurodydaktyczne oraz ćwiczenia ruchowe?

 • Jakie są potrzeby mózgu dziecka na etapie wczesnoszkolnym? Jak uczyć (się) szybciej, łatwiej i efektywniej, wykorzystując wiedzę z zakresu neurodydaktyki?
 • Uczeń zagrożony dysleksją – jak uczyć go czytania ze zrozumieniem, pisania i gramatyki z wykorzystaniem zasobów offline i online?
 • W jaki sposób zwiększyć efektywność nauki dziecka z trudnościami z koncentracją uwagi czy nadpobudliwością psychoruchową? – zasady planowania działań edukacyjnych i organizacji przestrzeni w klasie
 • Jak poprawić umiejętności ruchowe ucznia? – gotowe zestawy ćwiczeń i zabaw pozytywnie wpływających na rozwój motoryki dużej
 • W jaki sposób rozwijać grafomotorykę u dziecka? – praktyczne przykłady ćwiczeń doskonalących sprawności manualne oraz graficzne ucznia
 • Specyficzne trudności w nauce, które pojawiły się w związku z nauczaniem zdalnym – jak je zidentyfikować i jak z nimi pracować?
Panel 2.

Budowanie kompetencji psychologicznych dziecka – jak wspomóc ucznia w ramach wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego?

 • Relacja jako istotna część edukacji – jak nawiązywać pozytywną więź z podopiecznymi, by móc ich wspierać w pokonywaniu trudności edukacyjnych i psychologicznych?
 • Jak pomóc uczniowi rozpoznawać, kontrolować i wyrażać własne emocje i uczucia – praktyczne ćwiczenia wspierające samoregulację emocjonalną
 • Jak budować poczucie własnej wartości u ucznia, aby wzmocnić jego samoocenę – jakie stosować komunikaty, a czego absolutnie nie mówić?
 • Jak kształtować poczucie bezpieczeństwa uczniów i tworzyć w klasie klimat sprzyjający zaufaniu? – przykłady zabaw i gier wzmacniających poczucie przynależności do grupy rówieśniczej
 • Jak wykorzystać tutoring w szkole, aby poznać potencjał uczniów i móc skutecznie pracować nad rozwojem ich mocnych stron?
 • W jaki sposób rozwijać w uczniach umiejętność radzenia sobie ze stresem, dzięki gotowym ćwiczeniom oddechowym oraz technikom relaksacyjno-wyciszającym?
Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • 4 godziny szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia pomoże zdobyć umiejętności z zakresu rozpoznawania trudności uczniów i wspierania w ich pokonywaniu.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony psycholog, terapeuta, praktyk i autor licznych publikacji.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dostęp do kursu "Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi"

  Więcej informacji o kursie na stronie: https://www.uniqskills.com/pl/mindfulness-1/mindfulness-treningi-uwaznosci-w-pracy-z-dziecmi.
Szkolenie poprowadzi:
dr Marta Majorczyk

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, pedagog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju, badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki. Stały współpracownik kilku pism branżowych z zakresu edukacji i psychologii. Na co dzień łączy praktykę z teorią. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu "Mindfulness – treningi uważności w pracy z dziećmi".
Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca w przedsprzedaży!

Przy zgłoszeniu do 24 października 2021 r. koszt uczestnictwa niższy aż o 200 zł netto!

Szkolenie Online Live

29.11.2021

Udział STANDARD

Szkolenie Online Live

29.11.2021

Premium

Szkolenie Online Live

29.11.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy