Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator szkolenia:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           

 

Certyfikowane szkolenie online

Mroczna triada w terapii par

Jak skutecznie diagnozować cechy osobowości mrocznej triady oraz prowadzić terapię par z uwzględnieniem występowania narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii u jednego z partnerów?

Szkolenie poprowadzi prof. dr n. hum. Dariusz Skowroński

Warsztaty poprowadzi

prof. dr n. hum. Dariusz Skowroński

Psycholog i seksuolog kliniczny pracujący na Japan Campus w Tokio jako Associate Professor w Psychological Studies Program. Prowadzi również stacjonarny i internetowy gabinet psychologiczny i seksuologiczny, którego działalność jest adresowana do Polaków w kraju i na emigracji oraz społeczności międzynarodowej zamieszkałej w Tokio.

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów . Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z parą, u której występuje problem toksycznej relacji.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy, jak rozpoznać osobę z cechami osobowości mrocznej triady oraz podpowiemy, jak pracować z klientem, który tkwi w toksycznej relacji. Przedstawimy kryteria diagnostyczne, charakterystyczne objawy oraz wskażemy, jak uniknąć pułapek diagnostycznych.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Chcesz dowiedzieć się, jakie mechanizmy psychologiczne oraz czynniki genetyczne i środowiskowe wpływają na powstawanie cech narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii i jak ich występowanie może przekładać się na budowanie późniejszej relacji partnerskiej i zakładanie rodziny,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać i różnicować, na przykładzie konkretnych sytuacji z życia pary, charakterystyczne objawy cech mrocznej triady oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać diagnostykę w terapii par, aby nie wpaść w pułapkę błędnych przekonań,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą najbardziej efektywne w pracy z parą w gabinecie psychologa.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak czynniki genetyczne, mechanizmy psychologiczne oraz uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na specyfikę wykształcenia się cech narcystycznych, makiawelistycznych i psychopatycznych?  
 • Jak zidentyfikować maski narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii oraz charakterystyczne dla danej kategorii osobowości sposoby funkcjonowania w relacji partnerskiej? – strategie rozpoznawania toksycznych osób podczas procesu terapeutycznego.
 • Jak zaplanować proces diagnostyczny, aby z wykorzystaniem kryteriów DSM-V, ICD-10 i ICD-11 trafnie zdiagnozować cechy osobowości mrocznej triady?
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące cech osobowości mrocznej triady oraz jak pracować z parą, która początkowo nie przejawia żadnych problemów i trudności w relacji, a z biegiem procesu terapeutycznego okazuje się, że jedna z osób manipuluje i wykorzystuje partnera/partnerkę?
 • Jak doświadczenie manipulacji, agresji, sadyzmu i wykorzystywania ze strony partnera/partnerki może doprowadzić do wykształcenia się zaburzeń lękowych, depresyjnych czy PTSD?
 • Czy bycie w związku z osobą, która przejawia cechy osobowości mrocznej triady może doprowadzić do wykształcenia się syndromu sztokholmskiego?
 • Jak na etapie diagnozy problemu, z którym boryka się para, nie popaść w pułapkę błędnych przekonań, pozostać uważnym na nietypowe zachowania oraz prawidłowo zidentyfikować konkretne cechy osobowości?
 • Jakie obszary życia prywatnego pary powinny zostać poruszone podczas pracy w gabinecie i jakimi metodami warto się przy tym wspomóc? – wykorzystanie m.in. kart metaforycznych.
 • Przy użyciu jakich metod i technik terapeutycznych pracować z osobami, które tkwią w toksycznej relacji? – ukryty sadyzm, egoizm, makiawelizm i narcyzm jako jedne z głównych cech dysfunkcyjnej osobowości.
 • W jaki sposób włączać psychoedukację oraz trening umiejętności społecznych do pracy z parą, aby zmaksymalizować korzyści prowadzonego procesu terapeutycznego?
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania cech osobowości mrocznej triady

 • Rola czynników genetycznych, psychologicznych i środowiskowych w powstawaniu cech osobowości o charakterze narcystycznym, makiawelistycznym i psychopatycznym – jakie mechanizmy warunkują określone kategorie osobowości?
 • Jak nieprawidłowe wzorce rodzinne, zaburzenia w relacji rodzic-dziecko oraz dorastanie w niesprzyjających warunkach społecznych wpływa na kształtowanie się cech osobowości mrocznej triady w dorosłym życiu? – przełożenie wiedzy teoretycznej na warsztat pracy terapeutycznej.
 • Niebezpieczny i dysfunkcyjny związek a syndrom sztokholmski – jakie mechanizmy psychologiczne są odpowiedzialne za wykształcenie się dysfunkcyjnej więzi między partnerami w toksycznej relacji?
 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne maskujące charakterystyczne objawy cech osobowości mrocznej triady oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii pary?  –  praktyczne wskazówki oraz przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie.
Moduł 2

Specyfika diagnozy pary z uwzględnieniem cech mrocznej triady

 • Praca z parą, w której jedna z osób przejawia cechy osobowości mrocznej triady – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu terapeutycznego, rozpoznanie masek i mechanizmów obronnych.
 • W jaki sposób poprowadzić proces diagnostyczny, aby zdobyć zaufanie osoby, która doświadcza manipulacji, agresji i wykorzystywania ze strony partnera/partnerki? – strategie postępowania w pracy z klientem
 • Dbająca o swój wygląd, uprzejma, dobroczynna, odnosząca sukcesy i pozytywna osoba w gabinecie terapeuty – jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i pozostać uważnym na sygnały, które wysyłają partnerzy podczas pracy terapeutycznej?
Moduł 3

Terapia par – metody pracy

 • Jak dzięki zastosowaniu przeniesienia oraz przeciwprzeniesienia pracować z parą, która tkwi w toksycznej relacji? – przywrócenie równowagi w związku poprzez współpracę obojga partnerów.
 • Branie odpowiedzialności przez parę za pracę nad relacją w procesie terapeutycznym. Jakie obszary życia prywatnego pary powinny zostać poruszone podczas pracy w gabinecie – zastosowanie m.in. kart metaforycznych.
 • Psychoedukacja oraz treningi umiejętności społecznych – co robić kiedy partner „wybiela się” przed najbliższymi i manipuluje nimi na swoją korzyść?
 • Jakie kroki terapeutyczne podjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jednego z partnerów – na jakie zachowania warto zwracać uwagę w pracy z parą?
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy i cechy charakterystyczne pojawiające się u osób psychopatycznych i narcystycznych oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające zaplanować proces diagnostyczny oraz na przykładzie studium przypadku pokażemy ich praktyczne zastosowanie
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii par, gdzie przynajmniej jeden z partnerów posiada cechy osobowości typowe dla mrocznej triady.
Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Komunikacja w związku. Treningi i testy dla par nie tylko w kryzysie".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy