Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Centrum Kompetencji        

 

Ogólnopolskie warsztaty praktyczne online

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma gotowy arkusz kalkulacyjny zawierający uproszczone formularze obliczeniowe służące do zbierania danych i planowania taryfy na nowy okres.

Jeśli chcesz:
 • zapoznać się z aktualnymi wymogami organów regulacyjnych w zakresie przygotowania wniosków taryfowych,
 • dowiedzieć się, jak w przystępny i klarowny sposób jak ustalić taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • poznać krok po kroku procedurę odwoławczą, zapoznać się z rozstrzygnięciami II instancji oraz orzeczeń sądów administracyjnych,
 • dowiedzieć się na konkretnym przykładzie jak napisać wniosek o skrócenie czasu obowiązywania taryf,

To weź udział w praktycznych warsztatach, podczas których eksperci z dziedziny prawa wodociągowego szczegółowo omówią najlepsze praktyki w ustalaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Unikalne warsztaty:
 • Pokażemy krok po kroku jak przygotować się do sporządzenia wniosku, projektu taryfy i innych kluczowych dokumentów niezbędnej wiedzy do przygotowania danych do kalkulacji cen i opłat za wodę i ścieki przy uwzględnieniu przepisów prawa wodnego,
 • Wskażemy kluczowe zagadnienia dotyczące regulacji prawnych na temat przygotowania i weryfikacji taryfy,
 • Wyposażymy Cię w gotowy szablon kalkulacji do obliczania taryfy za wodę i ścieki.
Program warsztatów:
Moduł I

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- omówienie kluczowych zagadnień w zakresie przygotowania niezbędnych danych

ABC wniosku taryfowego:

 • Omówienie poszczególnych elementów projektów taryf wraz z uzasadnieniem
 • Przedstawienie obligatoryjnych, ustawowych załączników do wniosku
 • Omówienie dodatkowych, pozaustawowe załączników do wniosku
 • Przedstawienie zakresu terytorialnego obowiązywania taryf i zasady składania wniosku przez przedsiębiorstwa działające na terenie kilku gmin
Moduł II

Omówienie postępowania które czeka nas przed organem regulacyjnym w związku z procedurą taryfową

 • Okres obowiązywania taryf i termin złożenia wniosku taryfowego
 • Zasady obliczania terminów w procedurze taryfowej
 • Charakter terminu 45-dniowego na rozpatrzenie wniosku taryfowego
 • Strony postępowania
 • Rodzaje rozstrzygnięć organu regulacyjnego
 • Postępowanie dowodowe w procedurze taryfowej
Moduł III

Zapoznanie się z przesłankami uzasadniającymi skrócenie czasu obowiązywania taryf

 • Omówienie przepisów ustawy różnicującej podejście do danych niezbędnych do przygotowania wniosku, różne procedury postępowania przez organ regulacyjny
 • Praktyczne aspekty wniosku
Moduł IV

Omówienie aspektów praktycznych zasad opracowywania taryf:

 • Kryteria wyodrębniania taryfowych grup odbiorów usług
 • Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – zasady ustalania
 • Ewidencja księgowa na potrzeby kalkulacji taryf
 • Planowanie ilości świadczonych usług i liczby odbiorców usług na okres obowiązywania taryf
 • Zasady alokacji kosztów
 • Identyfikacja rodzajowa kosztów
 • Zasady planowania kosztów
 • Zasady ustalania niezbędnych przychodów
 • Reguły uzupełniania tabel A-I – wskazówki praktyczne
Moduł V

Zapoznanie się z aktualnymi wymogami organów regulacyjnych w zakresie przygotowania wniosków taryfowych

 • Zapoznanie się krok po kroku z procedurą odwoławczą od decyzji organów regulacyjnych – przegląd rozstrzygnięć organów II instancji oraz orzeczeń sądów administracyjnych.
 • Wezwania do uzupełnienia, zawiadomienia o wszczęciu postępowania i o jego zakończeniu, odwołanie od decyzji odmawiającej zatwierdzenia
 • Omówienie konkretnych problemów uczestników, dyskusja 
Unikalne korzyści z udziału w naszych warsztatach:
 • 100% praktycznych porad - podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można zastosować bezpośrednio przy ustalaniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • Warsztat prowadzony przez praktyków – współpracujemy tylko z doświadczonymi prawnikami, którzy na co dzień reprezentują firmy wodociągowo-kanalizacyjne
 • Formuła „Case Study” - nasi prelegenci koncentrują się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach stosowanych przez nich w praktyce, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują
Warsztaty poprowadzą:
Łukasz Ciszewski
Łukasz Ciszewski

Radca prawny. Uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w pracy zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach oraz współautor publikacji książkowych. Licencjonowany, aktualny i były członek rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Mateusz Faron
Mateusz Faron

Radca prawny, specjalista w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej, przygotowuje opinie prawne oraz pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych. Uczestniczy także w stałej obsłudze podmiotów zajmujących się podejmowaniem, prowadzeniem i finansowaniem badań klinicznych. Członek Praktyki Prawa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Kancelarii. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa wodociągowego, w tym problematyki taryfowej, a także publicznego prawa gospodarczego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

KOSZT UCZESTNICTWA:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

Przedsprzedaż!

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy