Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Mieszkanie i wspólnota    Real Estate Manager

 

Warsztat praktyczny i konsultacje

Kompletna dokumentacja techniczna, administracyjna i finansowa nieruchomości zabezpieczająca odpowiedzialność zarządcy w 2020 roku

Wymagania prawne i techniczne, „wzorcowe” dokumenty i załączniki, właściwa interpretacja zmian w Prawie Budowlanym

Jeżeli jako zarządca lub dyrektor techniczny obiektu chcesz:
 • zabezpieczyć swoją odpowiedzialność prawną i zawodową w 2020 roku, dzięki aktualnym drukom i formularzom niezbędnym w zarządzaniu nieruchomościami,
 • wyposażyć się w kompletną i zgodną z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumentację budynku, która nie zostanie zakwestionowana przez organy nadzorcze,
 • poznać odrębne wymogi dokumentacyjne dla nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych,
 • nauczyć się prawidłowo dokumentować remonty, przebudowy i wszelkie działania na obiekcie,
 • wiedzieć, jak skutecznie egzekwować dokumenty od deweloperów, wykonawców i podwykonawców, aby nie ponosić kosztów ich sporządzenia lub uzupełnienia na własną rękę.

Nie może zabraknąć Cię na najbardziej konkretnych i wartościowych warsztatach na rynku!

Podczas warsztatów pokażemy i omówimy na przykładach:
 • Jak prawidłowo udokumentować obowiązkowe kontrole okresowe obiektu i instalacji technicznych, aby mieć pewność spełnienia wszystkich aktualnych wymogów prawnych?
 • Jak w ramach obowiązujących przepisów skutecznie uzupełniać i aktualizować brakujące dokumenty budynku, od kogo ich żądać i jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność w tym zakresie?
 • Kiedy i w jaki sposób aktualizować i modyfikować regulaminy budynku, instrukcje użytkowania urządzeń i plany ewakuacyjne w przypadku modernizacji, aby w razie awarii bądź katastrofy budowlanej zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób użytkujących nieruchomość?
 • Jak przygotować kompletną dokumentację w 2020 rok w zależności od rodzaju budynku, którym się opiekujesz – nieruchomości przemysłowej, komercyjnej czy mieszkaniowej?
 • Jak zabezpieczyć budynek pod kątem przeciwpożarowym zgodnie z wymaganiami na 2020 rok i jak udokumentować przeprowadzone działania?
Program warsztatów
Blok I

Przeglądy i kontrole budynków – jak je dokumentować, aby nie dać się zaskoczyć kontroli inspektorów Nadzoru Budowlanego w 2020 roku?

 1. Kontrole kotłów, instalacji grzewczej, elektrycznej i klimatyzacyjnej, przewodów kominowych i wentylacyjnych – jak je dokumentować, aby wypełnić wszystkie wymagania prawne wynikające m.in. z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków?
 2. Jak na podstawie przeprowadzonych kontroli przygotować protokół kontroli stanu technicznego obiektu – co powinien zawierać, aby był zgodny z wymaganiami?
 3. Oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku – co bezwzględnie powinno się w nich znaleźć?
 4. Jakie elementy dokumentacji technicznej sprawiają największe problemy i jak sobie radzić ze zbyt ogólnymi i nieścisłymi przepisami prawnymi?
Blok II

W jaki sposób prawidłowo i zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa Budowlanego prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

 1. W jaki sposób dokonać w KOB wpisów dotyczących kontroli okresowych obiektu – rocznych, pięcioletnich, z nakazu Nadzoru Budowlanego? Specjalnie dla uczestników warsztatów pokazujemy wzorcowe wpisy.
 2. KOB jako rejestr dokumentów technicznych nieruchomości – które zdarzenia bezwzględnie należy wpisywać do Książki Obiektu Budowlanego i jak to robić zgodnie z wymaganiami prawnymi?
 3. Protokoły, projekty, opinie, ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku – co bezwzględnie musi się w nich znaleźć i jakie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dokonanie określonej czynności należy dołączyć do KOB?
 4. W jaki sposób potwierdzić przeprowadzenie określonych działań pokontrolnych na terenie nieruchomości? Omawiamy, jaka ich forma będzie zgodna z wymaganiami Nadzoru Budowlanego.
 5. Jak odtworzyć brakującą dokumentację – co zrobić w sytuacji, kiedy nie posiadamy oryginalnej dokumentacji, kto może ją odtworzyć?
Blok III

Kompletna dokumentacja ppoż, instrukcje i regulaminy w służbie zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości

 1. Jakie są obowiązujące normy prawne, które określają, jak powinna być przygotowana wzorcowa dokumentacja ppoż?
 2. Ćwiczenie praktyczne: jak przygotować dokumentację bezpieczeństwa pożarowego wg najnowszych przepisów na przykładzie hali magazynowej, biurowca i budynku mieszkalnego?
 3. Regulamin budynku, plan ochrony, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – jak je tworzyć, modyfikować i planować ich przestrzenne rozmieszczenie, aby zapewnić 100% bezpieczeństwo i zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi?
 4. Plan ewakuacyjny i procedury alarmowe – jak dopasować strategię ewakuacji do przeznaczenia budynku i jak ją udokumentować, aby była czytelna dla osób użytkujących nieruchomość i jednocześnie zabezpieczała odpowiedzialność zarządzającego?
 5. Na co bezwzględnie należy zwrócić uwagę w umowach z ubezpieczycielem, żeby mieć pewność dopełnienia wszystkich warunków ubezpieczenia w razie niespodziewanej awarii instalacji elektrycznej?
 6. Kompletna DTR urządzeń w częściach wspólnych – na przykładzie bramy, dźwigu, monitoringu pokazujemy, co powinno się w niej znajdować i czego należy bezwzględnie dopilnować?
 7. Jak sporządzić plan ochrony dla obiektów, dla których będzie taki wymóg (restauracje, hotele, kościoły, stadiony, centra handlowe i rozrywkowe)?
Blok IV

Kompletowanie i ocena dokumentacji powykonawczej budowy, przebudowy i remontu

 1. Jak dokumentować rozpoczęcie procesu budowlano-remontowego - kiedy i jakie dokumenty są niezbędne i jak praktycznie odróżnić roboty budowlane od bieżącej konserwacji, aby mieć pewność, że zostały dopełnione wszelkie formalności dokumentacyjne?
 2. Jakie pisma i druki składają się na dokumentację powykonawczą (osobno dla budynków nowych i osobno dla przebudowy/remontu)?
 3. Umowa o roboty budowlane – jak ją zawrzeć z korzyścią dla zarządcy i właściciela budynku, aby zabezpieczyć własne interesy? Omówienie przykładowych, korzystnych klauzul umownych.
 4. Protokoły odbioru robót budowlanych – jak powinny wyglądać i jakich informacji na temat przekazania obiektu należy żądać od głównego wykonawcy?
Blok V

W jaki sposób zarządzać dokumentacją finansową oraz na jej podstawie optymalizować koszty funkcjonowania nieruchomości?

 1. Jak opracować roczny budżet operacyjny oraz 3-letni plan inwestycyjny i jak go funkcjonalnie modyfikować, aby ująć w nim wszystkie niezapowiedziane prace, a jednocześnie zmieścić się w założonych uprzednio kosztach?
 2. Na co bezwzględnie zwrócić uwagę sprawdzając prawidłowość otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz realizowanych płatności na rzecz dostawców, aby mieć pewność, że płacisz dokładnie za to, co zamawiałeś? Pokażemy, jak czytać umowy z zewnętrznymi firmami i dostawcami mediów.
 3. Jak praktycznie liczyć oraz dokumentować koszty utrzymania części wspólnych w zarządzanych budynkach?
Prelegeci
Witold Malinowski
Witold Malinowski

Inżynier mechanik elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości (od 2002 r.). Zawodowo związany z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA . W latach 2005 - 2011 - dyrektor ds. technicznych Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami.

Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami. m.in. SGH. Prowadzący praktyki i szkolenia zawodowe dla zarządców oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi i komercyjnymi.

Michał Substyk
Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczącym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Prowadzona przez niego działalność w obszarze szkoleń obejmuje obszar, w którym posiada największe doświadczenie zawodowe, to jest zarządzanie nieruchomościami oraz prowadzenie inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów, a w tym dla architektury i nadzoru budowlanego.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Szkolenie w Warszawie poprowadzi Michał Substyk. 

Szkolenie w Poznaniu poprowadzi Witold Malinowski. 

Szkolenie skierowane jest do:

członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,

zarządców budynków,

administratorów nieruchomości,

właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów)

działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM otrzymają Państwo z przykładowe „wzorcowe” dokumenty, które zabezpieczają odpowiedzialność zarządcy oraz dyrektora technicznego w rzeczywistości prawnej 2020 roku:

 1. Książka Obiektu Budowlanego
 2. Protokoły kontroli stanu technicznego
 3. Oceny i ekspertyzy dotyczące nieruchomości
 4. Regulaminy, instrukcje bezpieczeństwa budynku
 5. Spis lokali, właścicieli i najemców
 6. Umowy z dostawcami usług
Termin i miejsce

Warszawa, 15.04.2020 r.
Poznań, 16.04.2020 r.

Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA

1199 zł netto

999 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Poczęstunek
KOSZT UCZESTNICTWA

1399 zł netto

1199 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Poczęstunek
 • Pakiet wzorcowych dokumenty, które zabezpieczają odpowiedzialność zarządcy oraz dyrektora technicznego w rzeczywistości prawnej 2020 roku:

  - Książka Obiektu Budowlanego

  - Protokoły kontroli stanu technicznego

  - Oceny i ekspertyzy dotyczące nieruchomości

  - Regulaminy, instrukcje bezpieczeństwa budynku

  - Spis lokali, właścicieli i najemców

  - Umowy z dostawcami usług
 
Wybierz swoją wersję!

Przedsprzedaż!

Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2020 r. cena niższa o 200 zł netto!

Warszawa

15.04.2020

Udział STANDARD

Warszawa

15.04.2020

Udział PREMIUM

Poznań

16.04.2020

Udział STANDARD

Poznań

16.04.2020

Udział PREMIUM

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy