Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Ogólnopolskie Warsztaty BHP

Tworzenie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego wg przepisów na 2020 rok

Jeżeli odpowiadasz za bezpieczeństwo pracowników w firmie i musisz:
 • Na bieżąco identyfikować istniejące zagrożenia w środowisku pracy, a także właściwie oceniać poziom ryzyka, by dobrać odpowiednie zabezpieczenia,
 • Zaktualizować karty oceny ryzyka zawodowego i dostosować je do najnowszych przepisów prawnych obowiązujących w 2020 roku oraz zmian w przedsiębiorstwie, które znacząco wpływają na zagrożenia w miejscu pracy,
 • Przygotować karty ORZ dla nowych stanowisk w zakładzie i samodzielnie musisz zidentyfikować, nazwać i opisać zagrożenia na nich występujące,
 • Opracować prawidłową dokumentację, której nie zakwestionują inspektorzy,

 

Weź udział w jedynych tak praktycznych warsztatach na rynku, podczas których pod okiem prowadzącego przećwiczysz przygotowywanie i aktualizację dokumentów BHP.

Podczas warsztatów pod czujnym okiem prowadzącego przećwiczysz i dowiesz się:
 • Kiedy bezwzględnie należy zaktualizować dokumentację BHP dotyczącą oceny ryzyka zawodowego,
 • Jak prawidłowo wdrożyć procedury oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA),
 • Jak powinna wyglądać wzorcowa dokumentacja BHP, w tym karty oceny ryzyka i instrukcje bezpieczeństwa uwzględniające przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2020 roku,
 • Jak maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej poprzez stosowanie prawidłowych regulaminów i instrukcji stanowiskowych,
 • Jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid oraz na co organy będą zwracać szczególną uwagę podczas czynności kontrolnych w 2020 roku.
Program warsztatów:
Blok I

Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego – co nowego trzeba uwzględnić w dokumentacji po 1 stycznia 2020

 1. Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do dokonania zmian w rejestrach, ocenie ryzyka, procedurach bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, m. in.:
 • w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796),
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 854),
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 134),
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830),
 • w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286),  
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47),
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz.U. z 2018 r., poz. 48),
 • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r., poz.1692).
 1. Substancje chemiczne stosowane w zakładach pracy – jakie błędy stwierdzano w zakresie bezpieczeństwa, określania zagrożeń, oceny ryzyka, badań i pomiarów, czynników szkodliwych, co obligatoryjnie musi zawierać dokumentacja, aby nie narażać pracodawcy na kary?
 2. Jak skutecznie analizować proces oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zdarzył się wypadek? – omawiamy na podstawie analizy wypadków przy pracy w 2019 roku.
 3. Jak dokumentować i zapoznawać z oceną ryzyka zawodowego cudzoziemców ?
Blok II

Procedura oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach - metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA), czyli jakie elementy procedury muszą zostać obligatoryjnie uwzględnione:

 • Jakie dane należy zgromadzić, aby właściwie przeprowadzić ORZ?
 • Jak prawidłowo identyfikować zagrożenia na konkretnych stanowiskach pracy?
 • Jak właściwie szacować prawdopodobieństwa ciężkości i następstw zagrożeń w ORZ?
 • Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanować działania korygujące i naprawcze?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas monitoringu i dokumentacji ryzyka?
 • Jakie są najtrudniejsze kroki oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk, w tym dla grup szczególnego ryzyka, m.in.: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, młodocianych, kobiet w ciąży ?
 • Jak prawidłowo minimalizować ryzyko resztkowe i jakie informacje należy bezwzględnie uaktualnić w karcie oceny przed i po wypadku przy pracy?

Ćwiczenie: Przygotowanie planu minimalizacji ryzyka dla wskazanego stanowiska.

Blok III

Jakie były najczęstsze błędy popełniane w kartach oceny ryzyka wg PIP w 2019 roku - jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid?

 • Czynności wykonywane sporadycznie i zadania specjalne – jak uwzględnić zagrożenia inne niż typowe dla stanowiska, np. naprawy, konserwacje, regulacje urządzeń?
 • Jak opisywać w karcie oceny pozycję przy pracy, tempo, powtarzalność czynności, czas wykonywania zadań, aby uniknąć zakwestionowania?
 • Ryzyko akceptowalne czy pomijalne? Jak wyznaczać dopuszczalność dla różnych stanowisk tak, aby nie zakwestionowano karty?
 • Niewłaściwy dobór metody w karcie – ostatecznie rozsądzimy, jak zapewnić spójność oceny i prawidłowo ustalić kryteria dla danego stanowiska?
 • Jak monitorować pracę załogi, aby skutecznie pozyskać informacje o dodatkowych zagrożeniach i zabezpieczyć odpowiedzialność swoją, jak i pracodawcy? Wzorcowa checklista.
 • Jak motywować pracowników, aby sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia?
 • Ryzyko oszacowane, czyli jak wyglądają obowiązki pracodawcy po dokonaniu oceny, jak ustrzec się przed zarzutem niedopełnienia zadań?

Ćwiczenie: Analiza przykładowych kart oceny ryzyka pod kątem błędów i nieprawidłowości

Blok IV

Sprawdzone sposoby eliminacji i ograniczania ryzyka zawodowego – na podstawie realnych rozwiązań wdrożonych w polskich firmach

 • Nowe zasady finansowania prewencji wypadkowej od 1 stycznia 2020 – jakie konsekwencje będzie to miało dla służb BHP i co zrobić, by otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe celem wzrostu poziomu bezpieczeństwa w firmie?
 • Ekspert uwypukli kluczowe etapy identyfikacji i opisywania zagrożeń w kartach oceny ryzyka, tak aby na podstawie przygotowanych kart móc przygotować instrukcje stanowiskowe oraz regulaminy bezpieczeństwa i by pracownicy wiedzieli, w jaki sposób powinni unikać zagrożeń
 • W jaki sposób sporządzić instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych stanowisk, aby były krótkie i czytelne oraz zawierały precyzyjnie określone standardy pracy? Omawiamy, jakie opisy sprawdzają się w innych firmach
 • Szczegółowo omówimy zasady profilaktyki i rekomendowane sposoby radzenia sobie z najtrudniejszymi zagrożeniami w środowisku pracy – podpowiemy, jak motywować pracowników, by sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia
 • Jak potwierdzić dokumentacją działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dla celów kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy?
Blok V
Warsztaty

WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA KART OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO – krok po kroku

Pod okiem prowadzącego uczestnicy przygotują wzorcowe karty oceny ryzyka metodami: PN-18002, Risk Score i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA):

 • Jak przygotować poprawną kartę ORZ, jeśli karta została zakwestionowana w czasie kontroli, a dane stanowisko pracy jest szczególnie niebezpieczne lub ostatnio w zakładzie zdarzył się wypadek? Prelegent wybierze minimum 3 najtrudniejsze stanowiska ze zgłoszonych przez Państwa propozycji przed szkoleniem i razem z uczestnikami przećwiczy krok po kroku wykonanie karty.
 • Na jakie elementy w poszczególnych kartach należy zwrócić uwagę: przebieg oceny, zagrożenia, przypisane środki.
Uwaga! Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM dodatkowo otrzymasz pakiet materiałów merytorycznych:

pakiet 20 wzorcowych kart oceny ryzyka prawidłowo opisujących wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy w formie edytowalnej, dzięki czemu dostosujesz kartę do swoich potrzeb,

zestaw wzorcowych, zgodnych z najnowszymi przepisami instrukcji i regulaminów bezpieczeństwa, który wdrożysz „od ręki” w organizacjach, w których pracujesz,

szczegółową analizę przykładowych kart pod kątem najczęściej pojawiających się błędów i braków w dokumentacji.

Prelegent
Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Miejsce i termin

Warszawa, 24.04.2020 r.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

1199 zł netto

999 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Poczęstunek
WERSJA PREMIUM

1399 zł netto

1199 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę
 • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 • Poczęstunek
 • Pakiet materiałów merytorycznych:
 • 20 wzorcowych kart oceny ryzyka prawidłowo opisujących wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy w formie edytowalnej,
 • zestaw wzorcowych, zgodnych z najnowszymi przepisami instrukcji i regulaminów bezpieczeństwa,
 • szczegółową analizę przykładowych kart pod kątem najczęściej pojawiających się błędów i braków w dokumentacji
Wybierz swoją wersję

Przedsprzedaż!

Przy zgłoszeniu do 23 lutego 2020 r. cena niższa o 200 zł netto!

Warszawa

24.04.2020

Udział STANDARD

Warszawa

24.04.2020

Udział PREMIUM

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy